Thông báo 19/03/2020

Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 1 năm 2020

Căn cứ Công văn số 1969/BCT-TCCB ngày 19/3/2020 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim

Thông báo 19/09/2019

Thông báo thanh lý xe ô tô

Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-VML ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim về việc thành lập Hội đồng xác định giá thanh lý xe ô tô; Quyết định số 178/QĐ-VML ngày 28 tháng 8 năm 2019 về việc xác định giá khởi điểm tài sản thanh lý. Hội đồng xác định giá thanh lý xe ô tô thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài viện có nhu cầu mua thanh lý xe ô tô.Chi tiết xem tại đây.

Thông báo 11/05/2018

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 5 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ - Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu hồi đồng kim loại từ dung dịch CuCl2 thải của các nhà máy sản xuất mạch điện tử.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kimĐịa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:      04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983- Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham...

Thông báo 11/05/2018

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 4 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ - Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ chế tạo bạc hợp kim đồng - graphite sử dụng trong ngành cán thép - Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:      04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983 - Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham...

Thông báo 11/05/2018

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 3 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ - Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng mỏ niken - đồng xâm tán huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kimĐịa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:          024.38 232 986                  Fax: 024.38 456 983- Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham...

Thông báo 11/05/2018

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 2 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẤP BỘ - Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp xác định thành phần của tinh quặng diatomit, tinh quặng barit và tinh quặng graphit.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kimĐịa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:        024.38 232 986           Fax: 024.38 456 983- Những người thực hiện chính:  TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức...

Thông báo 11/05/2018

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 1 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ - Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phù hợp khai thác mỏ quặng Thiếc Phú Lâm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kimĐịa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:        024.38 232 986           Fax: 024.38 456 983- Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội...

Thông báo 07/05/2018

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chuyên ngành Điện.

Thông báo 03/11/2017

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự phát triển nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chuyên ngành Xây dựng.

Thông báo 05/06/2017

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 4

- Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển thu hồi cát thạch anh trong đuôi thải sa khoáng titan ven biển vùng Vĩnh Thái - Vĩnh Tú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:       04.38 232 986                     Fax: 04.38 456 983 - Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội...

Thông báo 04/06/2017

Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 3

- Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ luyện xỉ titan từ quặng tinh ilmenit trong tầng cát đỏ tỉnh Bình Thuận.- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kimĐịa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.Tel:        04.38 232 986             Fax: 04.38 456 983- Những người thực hiện chính: TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia 1 ThS. Nguyễn Hồng Quân VIMLUKI CNĐT...