Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

Thông báo

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc cho phép Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thanh lý tài sản.
Loại tài sản đề nghị thanh lý: Ô tô con Ford Laser, 5 chỗ, màu đen
Biển kiểm soát: 31A-6025
Đăng ký: 02/10/2003
Chi tiết xem trong thông báo đính kèm.