Thông báo mời báo giá cho thuê xe ô tô tự lái

Thông báo
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phương tiện phục vụ công tác, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim mời các đơn vị, cá nhân báo giá cho thuê 01 xe ô tô 7 chỗ tự lái, chi tiết trong Thông báo đính kèm.
file word kèm theo:
/data/data/files/Đăng ký báo giá.doc