Tổ chuyên gia Bộ Công Thương thẩm định sản phẩm của DASXTN “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng sunfat từ xỉ nấu đồng thau”

Đ/c Cao Quốc Việt
Phó Trưởng phòng KH&CN
 
Tổ chuyên gia kiểm tra cơ sở sản xuất theo quy mô công nghiệp tại Công ty TNHH Linh Dương Star
 
Thực hiện theo Quyết định số 1824/QĐ-BCT ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim làm chủ trì thực hiện, ngày 18 tháng 7 năm 2023 Tổ chuyên gia do TS. Nguyễn Huy Hoàn - Tổ trưởng cùng các thành viên và đại diện Bộ Công Thương đã kiểm tra, đánh giá sản phẩm của DASXTN “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng sunfat từ xỉ nấu đồng thau” tại hai địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Ứng dụng Công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim và Công ty TNHH Linh Dương Star (đơn vị phối hợp thực hiện dự án).
Tại buổi làm việc ThS. Quản Văn Dũng – Chủ nhiệm dự án thay mặt cho nhóm thực hiện đã trình bày tóm tắt quá trình thực hiện Dự án. Theo đơn đặt hàng Dự án sẽ nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm 200 tấn đồng sunfat và 150 tấn kẽm cacbonat từ xỉ nấu đồng thau trên dây chuyền thiết bị theo quy mô bán công nghiệp với năng suất là 500 kg đồng sunfat/ngày đêm và 300 kg kẽm cacbonat/ngày đêm. Thực tế, tính đến thời điểm nộp báo cáo (tháng 6/2023), Dự án đã hoàn thiện công nghệ và sản xuất được 201 tấn đồng sunfat và 150 tấn kẽm cacbonat từ xỉ nấu đồng thau trên cả dây chuyền thiết bị theo quy mô bán công nghiệp và dây chuyền thiết bị theo quy mô công nghiệp với năng suất là 5.000 kg đồng sunfat/ngày đêm và 3.000 kg kẽm cacbonat/ngày đêm. Ngoài ra, dự án còn hoàn thiện công nghệ và sản xuất được 54 tấn kẽm sunfat.
Tiếp Tổ chuyên gia đến làm việc tại Công ty TNHH Linh Dương Star, Ông Dương An Vương - Giám đốc Công ty rất vui mừng chia sẻ về những kết quả đạt được từ khi được nhóm thực hiện dự án chuyển giao công nghệ và ứng dụng sản xuất. Đến nay, Công ty đã làm chủ được công nghệ, sản phẩm làm ra tới đâu được tiêu thu hết tới đó, đặc biệt có 154 tấn đồng sunfat được xuất khẩu sang nước Malaysia, Indonesia. Sản phẩm của dự án đã giúp Công ty tăng doanh thu và thu nhập bình quân cho người lao động, cụ thể: đối với kỹ sư vận hành trước kia lương dao động từ 13 - 14 triệu đồng/tháng nay tăng lên 16 - 17 triệu đồng/tháng; Đối với công nhân kỹ thuật trước kia lương giao động từ 6 - 8 triệu đồng/tháng nay tăng lên 9 - 11 triệu đồng/tháng.
Sau quá trình khảo sát tại hiện trường, đo đạc lại các thông số kỹ thuật của sản phẩm KH&CN, Tổ chuyên gia đánh giá rất cao các sản phẩm của Dự án, Dự án không chỉ hoàn thành cả về số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng sản phẩm, còn vượt so đặt hàng, cụ thể: (1) Dự án không chỉ dừng lại ở sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền thiết bị theo quy mô bán công nghiệp, mà đã ứng dụng vào sản xuất trên dây chuyền thiết bị theo quy mô công nghiệp với năng xuất gấp 10 lần so với đặt hàng; (2) Dự án sản xuất vượt 01 chủng loại sản phẩm là kẽm sunfat. (3) Các sản phẩm đều có chất lượng tốt hơn đơn so với đặt hàng.
Kết quả nghiên cứu và sản xuất đồng sunfat từ xỉ nấu đồng thau có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nâng cao tính chủ động, hạn chế lệ thuộc vào nhập khẩu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu tạo sự phát triển rộng trong quá trình sản xuất các sản phẩm đồng sunfat, kẽm cacbonat, kẽm sunfat từ xỉ nấu đồng thau và góp phần bảo vệ môi trường.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC