XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÁI CHẾ PHẾ LIỆU PHÍP ĐỒNG SẢN XUẤT ĐỒNG SUNFAT