Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty V1 Công ty V3 và Công ty V5

 Đ/c Bùi Thị Lệ Mỹ, Phó Chủ tịch Công đoàn
Viện KH&CN Mỏ - Luyện kim
 
Được sự chỉ đạo của BCH Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim và các Chi bộ đồng cấp trong 03 ngày 15/3, 21/3 và 29/3/2023 Công đoàn 03 đơn vị: Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim miền Nam (V1), Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (V3) và Công ty TNHH  MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Mỏ Luyện kim (V5) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028.
 

 

 
Các đại biểu dự Đại hội 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và người lao động. Theo đó, Công đoàn các đơn vị đã tham mưu, phối hợp với Ban Lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn có các giải pháp đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước, mức bình quân năm 2022 của ba đơn vị đều đạt từ 15-20 triệu đồng/người/tháng. Tại Công ty V3, 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, các chế độ bồi dưỡng độc hại, ăn ca, trang phục bảo hộ lao động, đồng phục được trang bị đầy đủ. Hàng năm công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được Ban Lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm chăm lo thường xuyên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp, tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy cho người lao động, qua đó người lao động được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ,... đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó Công đoàn và Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người lao động bằng các hình thức như tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV 2 lần/năm; trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, BCH Công đoàn Công ty V3 phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức cho CBCNV tiêm 3 mũi vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 và tiến hành tiêm mũi 4 để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh. Công đoàn Công ty V1 hàng năm phối hợp cùng với chính quyền tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho CBCNV Công ty tại Bệnh viện Becamex. Tại Công ty V5, BCH Công đoàn Công ty tham gia trực tiếp vào việc biên soạn, chỉnh sửa, góp ý xây dựng các Quy chế nội bộ của Công ty như: Quy chế khoán và nghiệm thu hợp đồng nội bộ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thang bảng lương vị trí việc làm; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động; nhìn chung, các Quy chế luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động.
Cùng với đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Công đoàn các đơn vị cũng chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động thông qua các hoạt động như: Tổ chức sinh nhật, tặng quà trung thu, trao phần thưởng cho con đoàn viên đạt thành tích trong học tập; thăm và chia sẻ khi đoàn viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỉ; tổ chức cho CBCNV đi thăm quan, nghỉ mát tại các địa điểm trong và ngoài nước,…
Bên cạnh việc quan tâm chăm lo tới đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, Công đoàn các đơn vị cũng phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện, vận động đoàn viên, người lao động trong Công ty đi đầu trong việc ủng hộ các quỹ từ thiện, các hoạt động bảo trợ xã hội,… nhằm chung tay hỗ trợ, san sẻ khó khăn với người lao động ngoài phạm vi doanh nghiệp.
Ngoài ra, Công đoàn các đơn vị cũng vận động đoàn viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, áp dụng vào việc làm hàng ngày như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn, giảm thiểu các chi phí không cần thiết, đẩy mạnh sáng kiến, sáng tạo, tìm ra nhiều sản phẩm có tính vượt trội, tìm ra nhiều giải pháp cho tăng năng suất lao động, đồng hành với Công ty trong mọi hoạt động từ sản xuất kinh doanh đến thực hiện các dịch vụ KHCN,...
Phát biểu tại Đại hội, bà Phan Thị Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim, ông Trần Công Hiệp - Bí thư Chi bộ 5, Giám đốc Công ty V1, ông Lê Văn Kiên - Bí thư Chi bộ 7, Giám đốc Công ty V3 và bà Nghiêm Thị Vân - Bí thư Chi bộ 9, Giám đốc Công ty V5 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn từng Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trong nhiệm kỳ tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCNV. Công đoàn cần động viên CBCNV, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt lưu ý động viên đội ngũ khoa học đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.
Với tinh thần đoàn kêt, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn của Công ty V1, V3, V5 nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim miền Nam. Đồng chí Phạm Anh Tuấn được các đại biểu tín nhiệm bầu tái cử giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên và đồng chí Vũ Đình Trường tái cử giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Mỏ Luyện kim, nhiệm kỳ 2023-2028./.

 
Danh sách BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028:
1. Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim miền Nam
Đ/c Nguyễn Minh Nhựt: Chủ tịch
Đ/c Nguyễn Văn Thuận: Phó Chủ tịch
Đ/c Khiếu Văn Chương: Ủy viên Ban Chấp hành
Đ/c Trần Công Sơn: Ủy viên Ban Chấp hành
Đ/c Trần Thuỵ Thuý Vi: Ủy viên Ban Chấp hành
2. Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
Đ/c Phạm Anh Tuấn: Chủ tịch
Đ/c Mai Thị Bích Hằng: Phó Chủ tịch
Đ/c Ma Thị Thanh Huyền: Ủy viên Ban Chấp hành
Đ/c Nguyễn Đức Chính: Ủy viên Ban Chấp hành
Đ/c Triệu Thị Sen: Ủy viên Ban Chấp hành
3. Công ty TNHH  MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Mỏ Luyện kim
Đ/c Vũ Đình Trường: Chủ tịch
Đ/c Nguyễn Thị Thu: Phó Chủ tịch
Đ/c Nguyễn Bích Thảo: Ủy viên Ban Chấp hành

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN
 

 
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim miền Nam
 
 
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
 

 
  
Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Mỏ Luyện kim