Vimluki tăng tốc hoàn thành kế hoạch Bộ Công Thương giao năm 2021


Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (Vimluki) là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương với bề dày hơn 50 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đến nay, Vimluki đã vươn lên trở thành đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu, triển khai, dịch vụ KH&CN trong ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản kim loại về các lĩnh vực khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, môi trường công nghiệp, phân tích hóa-lý, chế tạo thiết bị, nghiên cứu xử lý, tái chế phế liệu có nguồn gốc khoáng sản,...
Nghiên cứu, triển khai KH&CN là nhiệm vụ cốt lõi hàng năm của Viện. Hàng năm, ngoài thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, tham gia các Đề án, Dự án KH&CN thuộc các Chương trình về quy hoạch, môi trường… Vimluki được Bộ Công Thương tuyển chọn, giao thực hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN thuộc khuôn khổ các nhiệm vụ KH&CN do Bộ quản lý. 
Năm 2021, Vimluki được Bộ Công Thương giao thực hiện 6 nhiệm vụ KH&CN, trong đó có một nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2020. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, toàn TP Hà Nội thực hiện giãn cách phục vụ phòng chống dịch, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu do Viện triển khai  bị ảnh hưởng đáng kể. 
Mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với chỉ đạo sát sao của Vụ Khoa họa và công nghệ - Bộ Công Thương, sự chủ động của Viện cùng với năng lực triển khai của các chủ nhiệm, hiện nay các đề tài, dự án đang được triển khai tích cực. Viện đang tích cực tăng tốc với mục tiêu hoàn thành đúng, đủ kế hoạch và yêu cầu mà Bộ Công Thương đã đặt hàng, góp phần vào sự đổi mới và hiện đại hóa công nghệ của ngành khai khoáng nói riêng và ngành Công Thương nói chung. 
Các nhiệm vụ nghiên cứu Bộ Công Thương giao Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim năm 2021:
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế biến khoáng Diatomit mỏ An Xuân, Tuy An, Phú Yên thành chất cải tạo đất sử dụng trong nông nghiệp” với mục tiêu xây dựng được quy trình công nghệ chế biến khoáng Diatomit thành chất cải tạo đất phục vụ trong nông nghiệp; đề xuất định hướng sử dụng chất cải tạo đất phù hợp với loại cây trồng, loại đất và vùng đất khác nhau. Nhiệm vụ do Th.S. Trần Ngọc Anh làm chủ nhiệm, được thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2022 với tổng kinh phí 1,95 tỷ đồng.

Vimluki tư vấn cải tạo đổi mới công nghệ tại Nhà máy luyện xỉ titan Bình Định
Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trinh xác định hàm lượng Sb, Au, Ag, As, Cu, Pb, Bi, Se, Sn, Cd trong tinh quặng antimon và xác định hàm lượng Au, Ag, Sb trong xi antimon” do ThS Lê Thị Như Thủy làm chủ nhiệm được triển khai từ tháng 04/2021 đến tháng 12/2022 với kinh phí 1,45 tỷ đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng được quy trình phân tích Au, Sb, Ag, As, Cu, Pb, Cd, Bi, Se, Sn trong tinh quặng antimon và quy trình phân tích Au, Ag, Sb trong xi antimon để đáp ứng yêu cầu đánh giá chất lượng tinh quặng antimon và xác định các nguyên tổ quý hiếm trong xi antimon.
Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sờ khoa học và thực tiễn xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số thành phần kim loại trong tinh quặng thiếc” do CN. Nguyễn Văn Tuấn làm chủ nhiệm được cấp kinh phí thực hiện là 1,2 tỷ đồng. Nhiệm vụ hướng đến mục tiêu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Tỉnh quặng thiếc — Phương pháp xác định hàm lượng các kim loại Sn, Fe, Pb, Cu, Bi, Sb.Thời gian thực hiện từ tháng 04/2021 đến tháng 6/2022.
Nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng yêu cầu kỹ thuật đối với sàn phẩm quặng tinh niken sunfua” Nhiệm vụ do ThS. Trần Thị Hiến làm chủ nhiệm với mục tiêu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quặng tinh niken sunfua.
Nhiệm vụ “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng sunfat từ xi nấu đồng thau” do ThS.Quàn Văn Dũng làm chủ nhiệm với mục tiêu hoàn thiện quy trình công nghệ thu hồi đồng, kẽm từ nguồn phế liệu xỉ nấu đồng thau; hoàn thiện dây chuyền thiết bị sản xuất đồng sunfat công suất 500 kg/ngày đêm và kẽm cacbonat công suất 300 kg/ngày đêm; sản xuất thử nghiệm đồng sunfat và kẽm cacbonat từ xi nấu đồng thau.
Bên cạnh đó là nhiệm vụ “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm đồng kim loại từ dung dịch ăn mòn bảng mạch thải chứa đồng” được chuyển tiếp từ năm 2020 do KS. Kiều Quang Phúc làm chủ nhiệm. Nhiệm vụ đang gấp rút hoàn thành và nghiệm thu theo tiến độ.
Tổng ngân sách nhà nước giao thực hiện 6 nhiệm vụ KH&CN năm 2021 là hơn 9 tỷ đồng, trong đó kinh phí đối ứng của đơn vị thực hiện là 11 tỷ đồng. 
Nhật Minh
Nguồn: 
 https://khcncongthuong.vn/