Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai

Tên dự án: Dự án mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai
Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP
Địa điểm thực hiện: Lào Cai
Tên công việc: Khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công
Thời gian thực hiện: 2021