CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐẬP THẢI QUẶNG ĐUÔI NHẰM GIẢM NGUY CƠ VỠ ĐẬP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH.