Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai: Sử dụng thuốc tuyển quặng thân thiện môi trường

Link liên kết bài viết:
https://congthuong.vn/chi-nhanh-mo-tuyen-dong-sin-quyen-lao-cai-su-dung-thuoc-tuyen-quang-than-thien-moi-truong-175417.html?gidzl=qZUiVz38W3tIAAb-rDQ4EzGjfNl9qOutdYdpTP_KZsASBQ4ddjE1O9Keg2MLWzDWnIcf8ZWppXXrqCkCCm

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2