• Banner 55 năm thành lập Viện

Hoạt động KHCN

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu thùng trụ tròn (Tankcell)”

Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu thùng trụ tròn (Tankcell)”

Ngày 13/05/2022, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) đã tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi quặng kim loại màu kiểu thùng trụ tròn (Tankcell)” do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim(VIMLUKI) chủ trì thực hiện

Trang tin Vimluki

Đoàn Thanh niên VIMLUKI tiên phong xung kích hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghể Mỏ - Luyện kim

Đoàn Thanh niên VIMLUKI tiên phong xung kích hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghể Mỏ - Luyện kim

Trong không khí thi đua lập thành tích của tuổi trẻ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (ngày 19/5/1890 - 19/5/2022); ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5 và chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (29/5/1967-29/5/2022). Đoàn thanh niên Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện Kim đã tổ chức buổi Lễ “Báo cáo kết quả hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Lãnh đạo Viện phối hợp với Công đoàn Viện phát động, hoạt động gắn biển “CÔNG TRÌNH THANH NIÊN” và phát động các phòng trào thanh niên Đoàn viên VIMLUK”.

Văn bản pháp lý
Số ký hiệu Ban hành Loại văn bản Tên văn bản
10-NQ/TW 10/02/2022 Nghị quyết Về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
37/2016/TT-BCT 28/12/2016 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
50/2014/TT-BCT 15/12/2014 Thông tư Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương
07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
34/2009/TT-BTNMT 31/12/2009 Thông tư Thông tư quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư Thông tư quy về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản...
Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5