Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-VML ngày 31/03/2020

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp giữa Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Bộ, Ngành, Địa phương chiều ngày 15/04/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim yêu cầu:
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VML ngày 31/03/2020 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim "về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19" đến ngày 22/04/2020.
Và một số nội dụng khác, cụ thể xem tại văn bản số 83/CV-VML
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5