Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi kiểu thùng trụ tròn và ứng dụng để nâng cao hiệu quả tuyển quặng Chì Kẽm mỏ Chợ Điền, tỉnh Bắc Kạn

 

 ThS.Trần Thị Hiến; ThS.Phạm Đức Phong;
ThS.Nguyễn Xuân Thủy; TS. Đào Duy Anh  
                         Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
                                    Email: hienvimluki@gmail.com

Files đính kèm:
/data/data/files/Tran%20Thi%20Hien%20-%20NGHI%C3%8AN%20C%E1%BB%A8U%20THI%E1%BA%BET%20K%E1%BA%BE%2C%20CH%E1%BA%BE%20T%E1%BA%A0O%20M%C3%81Y%20TUY%E1%BB%82N%20N%E1%BB%94I%20KI%E1%BB%82U%20TH%C3%99NG%20TR%E1%BB%A4%20TR%C3%92N%20V%C3%80%20%E1%BB%A8NG%20D%E1%BB%A4NG.pdf

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5