• Vimluki
 • Vimluki
 • Vimluki
 • Giới thiệu về Viện

  30-06-2016

  Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI) trực thuộc Bộ Công Thương (MOIT) là Viện nghiên cứu Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyên ngành Mỏ và Luyện kim của Việt Nam. Viện được Chính phủ thành lập năm 1967. Viện có chức năng nghiên cứu, triển khai các dự án về khoa học, công nghệ và môi trường trong ngành công nghiệp Mỏ và Luyện kim.

 • Chức năng, nhiệm vụ

  28-06-2016

  Theo Quyết định số 7119/QĐ-BCT ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Viện bao gồm các chức năng, nhiệm vụ sau đây:

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5