• Vimluki
 • Vimluki
 • Vimluki
 • Chức năng, nhiệm vụ

  18-06-2021

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim được Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tại Quyết định số 7119/QĐ-BCT ngày 12 tháng 8 năm 2014

 • Giới thiệu về Viện

  18-06-2021

  VIMLUKI là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu, triển khai, dịch vụ KHCN trong ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản kim loại về các lĩnh vực khai thác mỏ, tuyển khoáng, luyện kim, môi trường công nghiệp, phân tích hóa-lý, chế tạo thiết bị, nghiên cứu xử lý, tái chế phế liệu có nguồn gốc khoáng sản,...

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2