Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy tuyển quặng Apatit nghèo tại tỉnh Lào Cai” công suất 200.000 tấn/năm, độ ẩm 18%

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy tuyển quặng Apatit nghèo tại tỉnh Lào Cai” công suất 200.000 tấn/năm, độ ẩm 18%
Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH Anh Nhẫn Lào Cai
Địa điểm thực hiện: Lào Cai
Tên công việc: Lập thiết kế công nghệ, lập bản vẽ thi công, tổ chức giám sát thi công, tham gia chạy thử - hiệu chỉnh giai đoạn 1
hời gian thực hiện: 2021

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2