Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội

Tham dự Đại hội có TS. Lê Công Lương - Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, TS. Trần Danh Lợi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, KS. Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam, ThS. Chu Đức Khải - Nguyên Chủ tịch Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội nhiệm kỳ IV, TS. Đào Duy Anh - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, và đông đảo các đại biểu là các nhà khoa học, các cán bộ Khoa học kỹ thuật trong và ngoài ngành, lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và đại biểu đại diện các Chi hội của Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội.

Đại hội đã nghe ThS. Chu Đức Khải - Chủ tịch Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội nhiệm kỳ IV tổng kết công tác của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua tại các mặt: công tác tổ chức, công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội, về hoạt động Khoa học - Công nghệ, về các hoạt động Hợp tác quốc tế và các thành tích, khen thưởng đạt được của Hội. Đối với phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V giai đoạn 2018 - 2023, Hội sẽ tập trung về các vấn đề: Kiện toàn tổ chức, vận động hội viên nỗ lực tham gia các hoạt động chung theo sự chỉ đạo của Hội Khoa học kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam; Duy trì nếp sinh hoạt của Ban thường vụ và Ban chấp hành; Hội sẽ tiếp cận để triển khai việc biên dịch một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất đúc - luyện kim đào tạo, nâng cao tay nghề, nâng cao sức cạnh tranh; Triển khai các hoạt động về sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng cũng như tài nguyên; tham gia nhiệt tình công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội; Duy trì, phát triển mối quan hệ quốc tế, các hãng truyền thông để thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến vào Việt Nam; Bám sát các cơ quan quản lý nhà nước để đăng ký các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN...

Tại Đại hội, các hội viên cũng đã thảo luận hoàn thiện Điều lệ Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội; các ý kiến về số liệu thống kê sản phẩm đúc, mác đúc, trọng lượng vật đúc; Hợp tác về công tác điều tra, thống kê; Lệ phí và vận động tham gia hội nghị quốc tế; Hợp tác với Hiệp hội môi trường nghiên cứu chương trình sản xuất sạch hơn nhằm làm tốt công tác BVMT...

Phát biểu tại Đại hội, KS. Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Đúc - Luyện kim Việt Nam đánh giá cao đóng góp của Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội đối với Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam và chỉ đạo góp ý phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V giai đoạn 2018 - 2023 của Hội.

Với các thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội đã vinh dự nhận Quyết định khen thưởng và Cờ thi đua của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho thành tích hoạt động của Hội và khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hội.

Tại Đại hội các hội viên đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ V giai đoạn 2018 - 2023 gồm 19 ủy viên; Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cũng đã bầu Ban thường vụ với 09 ủy viên. TS. Nguyễn Văn Sưa được bầu làm Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch gồm: PGS.TS. Tô Duy Phương; PGS.TS. Phạm Mai Khánh và KS. Nghệ nhân Nguyễn Thượng Sách. Ban Kiểm tra gồm các ông: KS. Nguyễn Đình Hóa, TS. Trần Thế Phương và PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng.

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ V Hội Đúc - Luyện kim Hà Nội đã thành công tốt đẹp, các đại biểu, các nhà quản lý và hội viên đánh giá cao về công tác tổ chức cũng như chất lượng của các báo cáo và mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ V phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Đúc - Luyện kim Việt Nam phát triển bền vững đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước./.

 Một số hình ảnh Hội nghị

 

 


Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5