Đại hội cán bộ công nhân viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim năm 2012

 
Ngày 05 tháng 01 năm 2012, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim tổ chức Hội nghị công nhân, viên chức năm 2012, đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đại diện cho các Vụ của Bộ Công Thương, BCH Đảng ủy, lãnh đạo Viện, BCH công đoàn, BCH đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc trong toàn Viện. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện các nhiệm vụ của Viện trong năm 2011 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động năm 2012 do đồng chí Viện trưởng Hoàng Văn Khanh trình bày, tóm tắt nội dung của báo cáo như sau:
 
I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011: 
 
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ suy thoái kinh tế Thế giới, sự suy giảm của các ngành sản xuất vật chất trong nước làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ và sản xuất kinh doanh của Viện. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng ủy Viện, sự tạo điều kiện giúp đỡ của Lãnh đạo và các Vụ của Bộ Công Thương, sự tin tưởng và gắn bó của khách hàng và nhất là sự cố gắng của mỗi CBCNV nên Viện đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau:
1.    Doanh thu thực hiện: 380,64 tỷ đồng đạt 119,1% so với KH
2.    Thu nộp thuế cho NSNN:  11,644 tỷ đồng
3.    Thu nhập bình quân:  7,73 triệu đồng/người/tháng
 
II. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012:
 
Hội nghị đã xác định năm 2012 sẽ còn gặp nhiều khó khăn do tình hình suy thoái kinh tế Thế giới vẫn còn ảnh hưởng đến kinh tế trong nước, nhưng với truyền thống đoàn kết, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tin tưởng vào sự phát triển của Viện. Với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã phát biểu thảo luận góp ý cho bản dự thảo, đồng thời Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu góp ý của của đại diện các Vụ chức năng của Bộ Công Thương.  
Hội nghị đã xây dựng và biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2012 với những mục tiêu cơ bản như sau:
1.    Doanh thu phấn đấu đạt: 384,226 tỷ đồng
2.    Thu nộp thuế cho NSNN: từ 8 - 10 tỷ đồng
3.    Thu nhập bình quân: Trên 8 triệu đồng/người/tháng
 
III. Công tác thi đua khen thưởng:
 
Hội nghị cũng đã tôn vinh những tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong những năm qua đã được các cấp ghi nhận gồm:
1.    Bằng khen Chính phủ: 02 cá nhân
2.    Cờ thi đua của Bộ Công Thương: 01 tập thể
3.    Bằng khen Bộ Công Thương: 03 tập thể và 04 cá nhân
4.    Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công Thương: 01 đồng chí
5.    Chiến sĩ thi đua cấp Viện: 09 đồng chí
6.    Lao động xuất sắc cấp Viện: 06 tập thể và 65 cá nhân
 
Một số hình ảnh về Đại hội cán bộ công nhân viên chức và triển khai kế hoạch năm 2012
 

Viện trưởng Hoàng Văn Khanh đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2011
và phương hướng hoạt động của VIMLUKI năm 2012
Ông Nguyễn Mạnh Quân
Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng-MOIT phát biểu tham luận

Đại hội nghe báo cáo và tập trung thảo luận kế hoạch công tác 2012

Khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2011

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5