• Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (V3)

Tên Công ty: Công ty TNHH một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên
Tên viết tắt: CT.MOLUKI
Trụ sở: Số 617, đường 3/2, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 847240         Fax: 02803 847509
Quá trình hoạt động và phát triển:
Công ty TNHH một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên (Nguyên là Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất Mỏ và Luyện kim) được thành lập năm 1985 trên cơ sở sáp nhập một bộ phận của đơn vị P70, một bộ phận của Phân viện luyện kim đen và Ban quản lý công trình tuyển nổi Tổng oxit đất hiếm. Lúc mới thành lập tên gọi là Xưởng thực nghiệm X3 trực thuộc Viện Nghiên cứu Mỏ và Luyện kim (nay là Viện khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim) Bộ công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).
Năm 1993, do nhu cầu phát triển để phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ mới, Bộ Công nghiệp nặng (Nay là Bộ Công nghiệp) đã có quyết định số 484/QĐ-TC đổi tên Xưởng thực nghiệm thành “Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất Mỏ và Luyện kim”.
Lúc mới thành lập với tổng số cán bộ công nhân viên khi đó là 45 người, được biên chế thành 2 khối: Khối nghiệp vụ văn phòng và một xưởng thực nghiệm. Công ty hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Viện thông qua các phòng quản lý. Nguồn kinh phí hoạt động của Xưởng 100% được bao cấp, việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch theo công sản lượng không tính đến hiệu quả kinh tế.
Năm 2006, tại Quyết định số 3646-QĐ/BCN ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển đổi Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất Mỏ và Luyện kim là một trong những đơn vị trực thuộc Viện, hoạt động độc lập có con dấu và tài khoản riêng, đã được chuyển đổi thành "Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên" tại quyết định số 72 - QĐ/VML-C6 ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5