• Phòng Quản trị - Đời sống (D1)

1. Sự hình thành và phát triển.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim về định hướng chiến lược phát triển Viện lâu dài trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí hoạt động nhất là khi Nhà nước dừng cấp ngân sách hoạt động thường xuyên. Đồng thời để tạo việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động, phát huy triệt để hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của Viện.
Tại Quyết định số 95/QĐ-VML ngày 17 tháng 3 năm 2014, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã quyết định thành lập Phòng Quản trị - Đời sống (ký hiệu D1) trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Theo đó Phòng Quản trị - Đời sống đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2014.
1. Chức năng:
- Là đơn vị phục vụ thuộc Viện;
- Tổ chức thực hiện công tác dịch vụ, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên tại khu vực văn phòng chính của Viện;
- Tham mưu cho Viện trưởng trong các lĩnh vực: Quản trị - đời sống; Bảo vệ; Quốc phòng - an ninh; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng chống lụt, bão; An toàn vệ sinh lao động; Cảnh quan môi trường và Dịch vụ liên kết khai thác văn phòng, kho và hạ tầng cơ sở.
2. Nhiệm vụ:
1) Quản lý, tổ chức phục vụ bữa ăn ca cho cán bộ, viên chức và người lao động;
2) Thường trực công tác thường trực cổng bảo vệ, tuần tra, canh gác 24/24 giờ, giữ gìn trật tự an toàn tài sản cơ quan, tài sản cán bộ, viên chức; phối hợp với chính quyền địa phương về công tác bảo vệ, trị an và các nhiệm vụ khác do địa phương yêu cầu;
3) Tham mưu cho Viện trưởng công tác quốc phòng - an ninh; dân quân tự vệ; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt, bão; vệ sinh môi trường; an toàn lao động;
4) Tổ chức quản lý, thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên văn phòng chính của Viện;
5) Thực hiện các dịch vụ liên kết, hợp tác khai thác văn phòng, kho, hội trường, hạ tầng cơ sở tại khu vực cơ quan Viện;
6) Theo dõi và quản lý điện, nước và công tác y tế trong Viện;
7) Thực hiện công tác xây dựng nhỏ, sửa chữa thường xuyên cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn tự có tại văn phòng chính của Viện;
8) Thực hiện nhiệm vụ khai thác khu nhà 2 tầng và 7 tầng tại 79 An Trạch;
9) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện giao.
2. Tổ chức nhân sự
* Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: Ông Tô Chí Dũng
- Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Nguyễn Thanh
Tổng số cán bộ viên chức hiện tại của phòng: 12 người.
3. Sản phẩm dịch vụ:
- Thực hiện các dịch vụ liên kết, hợp tác khai thác văn phòng, kho, hội trường, hạ tầng cơ sở tại khu vực cơ quan Viện 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội.
- Thực hiện công tác sửa chữa dịch vụ điện nước.. với các tổ chức, cá nhân có văn phòng thuê tại Viện.
4. Thông tin liên hệ
- Điện thoại phòng: (04) 38456994
- Trưởng phòng:
Điện thoại: 0914991717      Email: tochidung_bachmai@yahoo.com.vn
- Phó Trưởng phòng:
Điện thoại: 091233785        Email: hoangthanh@vimluki.com.vn

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5