• Phòng Thiết kế xây dựng (B4)

Phòng Thiết kế xây dựng (B4) được hình thành và phát triển cùng Viện từ khi thành lập vào năm 1967; là một trong những phòng chức năng chính của Viện. Để hoàn thiện chức năng, đảm bảo chủ động mọi công tác trong lĩnh vực xây dựng trong thời kỳ đổi mới, Phòng Thiết kế Xây dựng đã sáp nhập cùng Phòng Thiết kế Thiết bị và Năng lượng (*) và giữ nguyên tên Phòng Thiết kế Xây dựng.  Phòng Thiết kế Xây dựng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
- Chức năng:
       + Phòng Thiết kế Xây dựng là đơn vị trực thuộc của Viện có chức năng làm công tác thiết kế kiến trúc, kết cấu xây dựng các công trình phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản kim loại màu và các công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực ngành.
       + Nghiên cứu thiết kế và chế tạo sản phẩm bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế các thiết bị và dây chuyền cơ giới hóa, thiết kế hệ thống cung cấp điện, thiết kế tự động hóa, hệ thống cung cấp khí nén, hệ thống thải bùn cho các xí nghiệp tuyển khoáng, luyện kim, gia công kim loại màu cũng như các công trình công nghiệp khác và chế tạo các sản phẩm chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu sản xuất.
- Nhiệm vụ:
       + Thiết kế các nhà xưởng sản xuất chính, phụ, các hạng mục phụ trợ sản xuất, phụ trợ sinh hoạt cho các công trình công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản.
       + Thiết kế các công trình bao che hệ thống cấp, thải nước như: nhà trạm bơm, bể lắng, lọc, đài nước, mương, rãnh thoát nước xung quanh nhà xưởng...
       + Thiết kế các công trình bao che cho hệ thống cung cấp điện như: nhà trạm biến thế, cột móng của đường dây tải điện và các công trình của hệ thống cung cấp nhiệt như: nhà nồi hơi, nhà trạm khí nén, móng máy...
       + Thiết kế các công trình đặc biệt như: ống khói, mương gió, xylô, bunke, tường chắn đất đá, khung giàn cột, móng của đường cáp treo, bao che, nền móng và dầm cột cho hệ thống băng truyền, móng các loại lò, móng thiết bị phần xây dựng giếng đứng.
       + Thiết kế phần kiến trúc xây dựng phục vụ các công trình xử lý môi trường, vệ sinh công nghiệp như: hệ thống xử lý nước thải của công nghiệp và dân dụng thuộc khu công nghiệp, khu công nhân viên cho khu mỏ, xí nghiệp tuyển khoáng, luyện kim màu.
       + Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm cải tiến quá trình thiết kế thiết bị và cơ giới hóa các công trình luyện kim và công trình công nghiệp khác.
       + Nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công (chế tạo) các loại thiết bị công nghệ như khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, gia công kim loại, nâng hạ vận chuyển, cơ giới hóa, tự động hóa... cho các dây chuyền sản xuất của ngành luyện kim màu. Nghiên cứu thiết kế các xưởng sửa chữa cơ khí, sửa chữa ô tô, kho bãi của các dây chuyền công nghệ.
       + Giám sát chế tạo, lắp đặt, chạy thử và tham gia nghiệm thu các công trình và thiết bị. Gia công chế tạo, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị theo hợp đồng giao khoán của Viện. Tham gia lập biện pháp tổ chức thi công. Tư vấn giám sát, giám sát tác giả thi công xây dựng. Tham gia nghiệm thu, chạy thử và bàn giao công trình. Lập hồ sơ hoàn công theo yêu cầu của công trình.
 

Thông tin liên hệ:
  • Phòng Thiết kế Xây dựng - Tầng 5 tòa nhà Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, số 79 An Trạch, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.
  • Số điện thoại: 0243.8433.685
 
Ghi chú:
(*): Phòng Thiết kế Thiết bị và Năng lượng (B3) được thành lập từ năm 1967, được quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể bằng quyết định số: 223/CL-TCQL ngày 17/11/1979 của Bộ Cơ khí và Luyện kim. Phòng thiết kế Thiết bị và Năng lượng là một đơn vị trực thuộc VIMLUKI, trải qua nhiều thập niên xây dựng và phát triển, phòng đã có nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức như: Năm 2009, Viện sát nhập phòng Thiết bị nghiên cứu thử nghiệm (B5) vào phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (B7) và giữ nguyên tên là Phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (ký hiệu là B7); năm 2010, để phù hợp với điều kiện hoạt động mới Viện có quyết định hợp nhất phòng Thiết bị và Cơ giới hóa (B7) và phòng Thiết kế năng lượng (B8) lấy tên là Phòng thiết kế Thiết bị và Năng lượng (ký hiệu là B3); năm 2018, Phòng Thiết kế Thiết bị và Năng lượng (B3) sáp nhập vào Phòng Thiết kế xây dựng (B4) và giữ nguyên tên Phòng Thiết kế xây dựng.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5