• Phòng Công nghệ Tuyển khoáng (B2)

Phòng Công nghệ Tuyển khoáng, thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim được hình thành từ khi thành lập Viện năm 1967; là một trong những phòng công nghệ chính của Viện, chuyên nghiên cứu và thiết kế công nghệ Tuyển khoáng. Trong suốt 49 năm hoạt động của mình, Phòng Công nghệ Tuyển khoáng luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà nước và các nhiệm vụ khác phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đặc biệt trong lĩnh vực chế biến khoáng sản phục vụ công nghiệp luyện kim là ngành công nghiệp chiến lược của nước ta. Rất nhiều các sản phẩm là các kết quả nghiên cứu công nghệ, các đề án thiết kế của phòng đã được ứng dụng và đi vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.
Trụ sở văn phòng: Phòng 402, Tầng 4, tòa nhà 8 tầng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ -Luyện kim.
Phòng thí nghiệm: Tầng 1 & Tầng 4, tòa nhà 7 tầng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
* Địa chỉ: số 79 An Trạch, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
* Số điện thoại: (0243) 843 52 34.   
Xưởng thực nghiệm: Trung tâm thực nghiệm Tam Hiệp
* Địa chỉ: Km số 2, đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

* Lãnh đạo phòng: 
- Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Hiến
- Số điện thoại: 0988687818
- Email: hientran77@gmail.comhienvimluki@gmail.com      

 
Cán bộ phòng Công nghệ Tuyển khoáng

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5