• Phòng Công nghệ Luyện kim (B1)

Giới thiệu về phòng Công nghệ Luyện kim
Được hình thành và phát triển cùng Viện Luyện kim màu nay là Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim từ năm 1967, phòng Công nghệ Luyện kim (B1) được sáp nhập từ hai đơn vị: Phòng Nghiên cứu kim loại màu và Phòng Thiết kế Công nghệ Lò và Thiết bị luyện kim.
Đơn vị là một trong những phòng Công nghệ chính của Viện, trong hơn 50 năm qua, phòng Công nghệ Luyện kim đã luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao phó. Phòng Công nghệ Luyện kim có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:
Lĩnh vực nghiên cứu:
       + Nghiên cứu cơ bản về Khoa học Công nghệ Luyện kim từ quặng theo các phương pháp truyền thống và hiện đại.
       + Nghiên cứu công nghệ chế biến các loại quặng kim loại màu như thiếc, đồng, chì, kẽm, nhôm, wolfram, cadimi, coban, niken, mangan, crom, v.v..
       + Nghiên cứu công nghệ luyện các loại fero
       + Nghiên cứu giám định, kiểm định, kiểm tra, đánh giá về dây chuyền công nghệ thuộc các công trình luyện kim, công trình khoa học, công nghệ và các loại máy, thiết bị thuộc chuyên ngành.
       + Nghiên cứu triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài, chương trình, dự án đã nghiệm thu vào thực tiễn sản xuất.
Lĩnh vực tư vấn thiết kế:
       + Tư vấn, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư, lập dự án thiết kế kỹ thuật, lập dự án thiết kế thi công các công trình nhà máy luyện kim.
       + Thiết kế, chuyển giao công nghệ xử lý, sản xuất các loại kim loại màu như đồng, chì , kẽm, thiếc, nhôm, wolfram, cadimi, coban, niken, bitmut, mangan, crom, v.v..
Thông tin liên hệ:
          Phòng Công nghệ Luyện kim – Tầng 4 tòa nhà Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
          Số điện thoại: 043.8438410
          Email: nguyenhongquan.cnlk@gmail.com

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5