Thông báo 19/02/2021

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội

Thực hiện các chỉ đạo mới nhất của thành phố Hà Nội ngày 18/1/2021, Lãnh đạo Viện yêu cầu Trưởng/Phụ trách các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung, cụ thể xem trong thông báo đính kèm! 

Thông báo 17/02/2021

Chỉ thị về việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2021

Ban Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim phát động phong trào thi đua năm 2021, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức Công đoàn cung cấp trong toàn Viện triển khai thực hiện các nội dung, cụ theo thông báo đính kèm. 

Thông báo 22/01/2021

Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Căn cứ Công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Viện), Viện thông báo nội dung tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021. Cụ thể xem trong Thông báo đính kèm.  

Thông báo 11/09/2020

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản theo phương thức đấu giá

Hội đồng thanh lý tài sản thông báo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Viện có nhu cầu mua thanh lý tài sản,...

Thông báo 16/06/2020

Thông báo kết quả thăng hạng Viên chức năm 2020

Hội đồng xét thăng hạng Viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức năm 2020 (xem thông báo và danh sách người đính kèm). 

Thông báo 16/06/2020

Kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Hội đồng xét tuyển Viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách dự kiến người trung tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 (xem thông báo và danh sách đính kèm).

Thông báo 02/06/2020

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Hội đồng xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim triệu tập 04 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020, cụ thể như văn bản kèm theo.

Thông báo 16/04/2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05/CT-VML ngày 31/03/2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/04/2020, sau đó căn cứ tình hình cụ thể diễn biến của dịch Covid-19 Chính phủ sẽ có chỉ đạo tiếp theo

Thông báo 16/04/2020

Thông báo Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Viên chức đợt 1 năm 2020

        Căn cứ chủ trương của Trung ương, Thành phố và Bộ Công Thương, Ban Lãnh đạo Viện quyết định gia hạn thời gian tiếp nhận hồ dự tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 đến 17h00 ngày 15/5/2020 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ Lễ). Cụ thể xem trong nội dung Thông báo số 86/TB-VML ngày 16 tháng 4 năm 2020. 

Thông báo 30/03/2020

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ CÔNG THƯƠNG CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM NĂM 2020

Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ (KHCN) là nhiệm vụ cốt lõi của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI), trực thuộc Bộ Công Thương (MOIT). Hàng năm, ngoài thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, tham gia các Đề án, Dự án KHCN thuộc các Chương trình về Qui hoạch, Môi trường… VIMLUKI còn được MOIT tuyển chọn, giao thực hiện nhiều nhiệm vụ KHCN thuộc khuôn khổ các nhiệm vụ KHCN do MOIT quản lý, cụ thể : - Cơ quan chủ quản các nhiệm vụ KHCN: Bộ Công Thương ;- Cơ quan chủ trì...

Thông báo 25/03/2020

Thông báo về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

Căn cứ Công văn số 1970/BCT-TCCB ngày 19/3/2020 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim, Viện thông báo nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với Viên chức thuộc Viện năm 2020. Cụ thể xem trong Thông báo kèm theo.