Thông báo 15/04/2022

Thông báo đầu giá lần thứ 4

Thông báo về việc đấu giá tài sản là: 01 chiếu xe ô tô đã qua sử dụng của Viện Khao học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim được thanh lý theo quy định của pháp luật...

Thông báo 02/03/2022

Thông báo mời báo giá cho thuê xe ô tô tự lái

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phương tiện phục vụ công tác, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim mời các đơn vị, cá nhân báo giá cho thuê 01 xe ô tô 7 chỗ tự lái, chi tiết trong Thông báo đính kèm.file word kèm theo:/data/data/files/Đăng ký báo giá.doc

Thông báo 02/12/2021

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Viện) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021; căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển vào ngày 29/11/2021 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2021.Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện bằng hình thức phỏng...

Thông báo 01/12/2021

Thông báo về việc thanh lý tài sản cố định

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc cho phép Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thanh lý tài sản.

Thông báo 19/10/2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Căn cứ công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim

Thông báo 21/09/2021

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mơi

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế, Lãnh đạo Viện thông báo các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung, cụ thể xem trong Thông báo đính kèm.  

Thông báo 09/09/2021

Thông báo triển khai nhiệm vụ năm 2021

Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ (KHCN) là nhiệm vụ cốt lõi của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim (VIMLUKI), trực thuộc Bộ Công Thương (MOIT)

Thông báo 24/07/2021

Chỉ thị về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc “thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống Covid-19”. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) và tuân thủ nghiêm các chỉ lệnh của các cấp và UBND Thành phố, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid, cụ thể xem trong thông báo đính kèm. 

Thông báo 26/05/2021

Thông báo về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lãnh đạo Viện yêu cầu các đơn vị trong Viện thực hiện tốt các nội dung như trong Thông báo số 161/TB-VML kèm theo.

Thông báo 25/02/2021

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 (có danh sách kèm theo), cụ thể xem thông báo đính kèm. 

Thông báo 23/02/2021

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Viện thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Viện bằng hình thức phỏng vấn (có danh sách kèm theo), cụ thể xem thông báo đính kèm.