Khoa học và công nghệ mỏ, luyện kim: Bước chuyển mình mạnh mẽ