Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phốtpho đỏ công suất 3.000 tấn/năm; sản xuất axit phốtphoric bằng phương pháp nhiệt công suất 6.600 tấn/năm

Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Phốtpho đỏ công suất 3.000 tấn/năm; sản xuất axit phốtphoric bằng phương pháp nhiệt công suất 6.600 tấn/năm
Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quốc tế Lavita
Địa điểm thực hiện: Lào Cai
Tên công việc: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Thời gian thực hiện: 2021