Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim tham gia Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023

Đ/c Nguyễn Trường Khang
Văn phòng Đảng ủy Viện
 

Ngày 09/5/2023, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Văn Mạch, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí uỷ viên BTV, Trưởng các Ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối cùng với gần 300 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT, cán bộ văn phòng cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Về phía Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim có đ/c Tạ Dương Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện và đ/c Nguyễn Trường Khang, UV UBKT, phụ trách Văn phòng Đảng ủy Viện.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: “Công tác kiểm tra Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo và thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đây là chương trình tập huấn có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị, cập nhật những nội dung, kiến thức mới đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới gắn với đặc thù của các đơn vị trong Khối. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi đối với các nội dung chuyên đề tập huấn để đạt được kết quả tốt nhất”.
Ngay sau Lễ khai mạc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Lương Mạnh Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối làm báo cáo viên trao đổi các chuyên đề “Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; Quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát, chuyên đề; Thảo luận, hỏi - đáp nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát qua thực tiễn công tác” nhằm truyền đạt những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm thực tiễn qua hoạt động công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng giải đáp những khó khăn, vướng mắc, tình huống của cơ sở nhằm tháo gỡ, giúp cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Nhìn chung, trong suốt thời gian qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Viện luôn bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Đảng ủy Khối và nhiệm vụ chính trị, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Viện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo khách quan, đúng quy trình, quy định, làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh để chủ động phòng ngừa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Viện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI HỘI NGHỊ
 

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Đ/c Lương Mạnh Sơn, UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối 
Truyền đạt kiến thức, kỹ năng về công tác kiểm tra, giám sát

 

Tin tức khác