Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028

                                                                                           Nguyễn Trường Khang
UV BCH Công đoàn Viện

 

Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim và Công đoàn Công Thương Việt Nam, sáng ngày 12/5/2023, Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Công đoàn Viện) long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Viện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội vinh dự đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo: Đ/c Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động và đ/c Trần Hải Ninh, Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Công đoàn Công Thương VN; đ/c Đào Công Vũ và đ/c Tạ Dương Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng đã về dự và chỉ đạo Đại hội; đ/c Bùi Xuân Bảng, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viện về dự Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, BCH Công đoàn, Đoàn TN Viện, Lãnh đạo các đơn vị trong Viện và các đại biểu là cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
Tại Đại hội, đ/c Phan Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn khóa XXII thay mặt Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo tổng kết, Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu đã thảo luận và tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện của Đại hội và nghe các tham luận với chủ đề: “Xây dựng được tiêu chuẩn gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp từ nguồn kinh phí của công đoàn một cách rõ ràng, phù hợp với thực tế”;  “Đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên công đoàn tại các đơn vị chuyên môn”, các bài tham luận tập trung vào công tác chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, đặc biệt đối với các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với các công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công việc, qua đó tăng nguồn thu cho đơn vị.
Các đại biểu được nghe đ/c Đào Công Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đ/c Lê Thị Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu chỉ đạo và đánh giá hoạt động Công đoàn Viện một cách khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được; phân tích các điều kiện thuận lợi; khó khăn và chỉ ra một số bài học kinh nghiệm; cùng với đó đã định hướng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của chuyển đổi số trong đơn vị, đòi hỏi các công đoàn viên cần chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp áp dụng công nghệ khoa học để số hóa các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và thời gian hoàn thành sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của đối tác và khách hàng trên thị trường.
Sau khi tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội khóa XXIII, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Tổng giá trị thực hiện: Phấn đấu đạt trung bình 400 - 450 tỷ đồng/năm, gồm:
Thực hiện từ 5 đến 10 đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án quy hoạch, nhiệm vụ KHCN/năm.
Thực hiện các dịch vụ tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, dịch vụ phân tích hóa và các dịch vụ KHCN khác.
Đầu tư phát triển và tăng cường trang thiết bị nghiên cứu, nâng cấp phòng thí nghiệm.
Sản xuất thiếc thỏi, hợp kim và chế tạo thiết bị chuyên ngành.
- Thu nộp NSNN: Phấn đấu đạt từ 18 - 20 tỷ đồng/năm.
- Việc làm và thu nhập của người lao động: Cố gắng phấn đấu 100% CCVC-NLĐ có đủ việc làm với thu nhập của CCVC-NLĐ hàng năm đạt từ 10 -12 triệu đồng/người/tháng, năm cuối nhiệm kỳ đạt ≥13 triệu đồng/người/tháng.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp trong công tác xây dựng và kiểm soát thực hiện quy chế nội bộ, công tác quản lý, đào tạo, tập huấn, tuyển dụng, đánh giá, xếp loại CCVC-NLĐ và công tác thi đua khen thưởng theo đúng quy định.
Củng cố, xây dựng tổ chức Công đoàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị và thực hiện tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn:
- Phấn đấu 100%  đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Phấn đấu Công đoàn Viện hàng năm đạt Công đoàn vững mạnh.
- Phấn đấu 90% Công đoàn trực thuộc hàng năm đạt Công đoàn vững mạnh.
- Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn được tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn.
- 100% đoàn viên Công đoàn được học tập, quán triệt các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Viện, Công đoàn liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ”, Đại hội đã bầu 05 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Viện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm có:
1. Đ/c Phan Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ 4, Giám đốc Trung tâm Phân tích;
2. Đ/c Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Mỏ và Luyện kim Thái Nguyên;
3. Đ/c Phạm Đức Phong, Phó trưởng Phòng Công nghệ Tuyển Khoáng, Bí thư Đoàn TN Viện;
4. Đ/c Hoàng Văn Quân, Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Ứng dụng Công nghệ;
5. Đ/c Bùi Thị Lệ Mỹ, Chủ tịch Công đoàn Phòng Kế hoạch và Khoa học Công nghệ.
Căn cứ số lượng phân bổ đại biểu dự Đại hội ban hành kèm theo Kế hoạch số 430/KH-CĐCT ngày 22/11/2022 của Công đoàn Công Thương VN, Đại hội đã tín nhiệm bầu đ/c Phan Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ 4, Giám đốc Trung tâm Phân tích là đại biểu chính thức, đồng chí Bùi Thị Lệ Mỹ, viên chức Phòng Kế hoạch và Khoa học Công nghệ là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên trong toàn Viện phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn, góp phần vào việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đoàn thể của Viện./. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU TẠI ĐẠI HỘI


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn Viện, nhiệm kỳ 2023-2028


Đ/c Phan Thị Thanh Hà, Chủ tịch Công đoàn Viện trình bày Báo cáo tổng kết, 
nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028Đ/c Đào Công Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội


Đ/c Lê Thị Tâm Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật 
và Quan hệ lao động, Công đoàn Công Thương VN phát biểu chỉ đạo Đại hộiCác đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Viện và đại biểu đại diện tham dự Đại hội IV Công đoàn Công Thương Việt Nam


BCH Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Các tập thể và cá nhận được tuyên dương, khen thưởng tại Đại hộiCác đại biểu tham dự, biểu diễn văn nghệ chào mừng
 và Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội