Viện khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2009

Ngày 02 tháng 12 năm 2008 Bộ Công Thương đã ký quyết định  giao cho  Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim  thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  cấp Bộ năm 2009 gồm 10 đề tài và 03 dự án sản xuất thử nghiệm với các nội dung sau:

 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5