Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ, trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, nhiệm kỳ 2022-2025

VP Đảng ủy Viện
Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Đảng ủy Viện) đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐUVML ngày 06/6/2022 và Chỉ thị số 33-CT/ĐUVML ngày 12/7/2022 về việc chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội (ĐH) các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện (ĐBV), nhiệm kỳ 2022-2025.
Để chuẩn bị cho việc tổ chức ĐH các Chi bộ, Đảng ủy Viện (ĐUV) đã ban hành Kế hoạch, Chỉ thị chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐH đến các Chi bộ kèm theo hướng dẫn như đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, các biểu mẫu market, chương trình, kịch bản tiến hành ĐH. Thực hiện chỉ đạo của ĐUV, các Chi bộ trong toàn ĐBV đã nghiêm túc thực hiện công tác xây dựng các báo cáo và phương án nhân sự, các nội dung trên được thảo luận kỹ lưỡng trong từng Chi bộ trước khi hoàn thiện trình ĐUV. ĐUV đã xem xét hồ sơ tổ chức ĐH của các Chi bộ, thông qua các Báo cáo và phương án nhân sự, thời gian và nội dung tổ chức ĐH của từng Chi bộ. Trong thời gian từ 10/8-26/8/2022, 9/9 Chi bộ (đạt tỷ lệ 100%) đã tổ chức thành công ĐH đảm bảo trang nghiêm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tuân thủ đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của ĐUV. BCH ĐBV đã phân công các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư ĐU tham dự chỉ đạo ĐH các Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. 
Tại ĐH, các đảng viên đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình ĐH, thể hiện sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.
Nhìn lại chặng đường đã qua, cán bộ, đảng viên đều vui mừng về kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ cũ đã đạt được, có nhiều sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên các mặt công tác, cơ bản hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Chi bộ và Nghị quyết ĐH khóa XV của Đảng bộ Viện đề ra: Kết nạp được 11/15 đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì được công việc và đảm bảo thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng; lãnh đạo các đơn vị chấp hành tốt quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động; không có tình trạng nợ lương, thuế, bảo hiểm,…
Xác định trong thời gian tới, nhiệm vụ của các Chi bộ còn nặng nề, khó khăn do tình hình dịch bệnh chưa hoàn toàn chấm dứt và sự suy thoái của nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên là đội ngũ tiên phong, gương mẫu đi đầu và là nhân tố dẫn dắt tại các Chi bộ. Trên cơ sở dự báo tình hình và những bài học kinh nghiệm đã chỉ ra, các Chi bộ đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025 mang tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của các đơn vị và nhất trí thông qua Nghị quyết ĐH, biểu thị sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên trong phấn đấu thực hiện thắng lợi Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện và định hướng chỉ tiêu Nghị quyết ĐH khóa XV của Đảng bộ Viện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022-2025, các Chi bộ đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, nhân sự được lựa chọn giới thiệu đều là những đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và yêu cầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH cấp Chi bộ và Nghị quyết ĐH XV của Đảng bộ Viện. Tại ĐH Chi bộ, các đảng viên đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra nhân sự lãnh đạo Chi bộ trong nhiệm kỳ mới gồm Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư với tỷ lệ tín nhiệm cao.  
ĐH các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị quan trọng đối với đảng viên và CBVC trong các Chi bộ, ĐH đã tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, củng cố và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc của Đảng. Thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm của các Chi bộ trong thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ Viện khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tại phiên họp thường kỳ BCH ĐB Viện ngày 07/9, ĐUV đã nghe báo cáo kết quả tổ chức ĐH các Chi bộ từ các đồng chí được phân công dự, xem xét Nghị quyết ĐH và kết quả bầu nhân sự lãnh đạo các Chi bộ, ĐUV đã nhất trí chuẩn y kết quả ĐH các Chi bộ và nhân sự lãnh đạo, chi ủy các Chi bộ thuộc ĐBV nhiệm kỳ 2022-2025 như danh sách sau:

 
DANH SÁCH CHI ỦY, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ
CÁC CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
-----------------------------------------

 
TT Tên Chi bộ Họ và tên Chức danh trong Chi bộ
1 Chi bộ 1 Đào Công Vũ Bí thư
Võ Thị Cẩm Bình Phó Bí thư
2 Chi bộ 2 Vũ Kim Hùng Bí thư
Hoàng Thị Lệ Hằng Phó Bí thư
Bùi Thị Lệ Mỹ Chi ủy viên
3 Chi bộ 3 Trần Thị Hiến Bí thư
4 Chi bộ 4 Phan Thị Thanh Hà Bí thư
Phạm Quang Toàn Phó Bí thư
5 Chi bộ 5 Trần Công Hiệp Bí thư
Trần Huy Thông Phó Bí thư
6 Chi bộ 6 Nguyễn Thị Lài Bí thư
7 Chi bộ 7 Lê Văn Kiên Bí thư
Lưu Hương Ly Phó Bí thư
Dương Văn Thịnh Chi ủy viên
8 Chi bộ 8 Nguyễn Xuân Thủy Bí thư
Nguyễn Quốc Chinh Phó Bí thư
9 Chi bộ 9 Nghiêm Thị Vân Bí thư
Vũ Đình Trường Phó Bí thư

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ, NHIỆM KỲ 2022 - 2025
  

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2