• data/data/Banner/Tet 2019.gif
 • Hội đồng Khoa học Viện nghiệm thu đề cương kỹ thuật đề tài nghiên cứu

  27-05-2016

  Ngày 27 tháng 4 năm 2011, Hội đồng Khoa học của Viện đã tổ chức nghiệm thu đề cương kỹ thuật 2 nhánh về nghiên cứu tuyển thuộc phạm vi đề tài cấp nhà nước ĐT 04.10/ĐMCNKK. Sau khi 2 chủ nhiệm đề tài nhánh trình bày tóm tắt đề cương nhánh đề tài của mình, các thành viên hội đồng đã trao đổi, đóng góp ý kiến giúp cho các chủ nhiệm định hướng đúng hướng nghiên cứu

 • Đoàn cán bộ Vimluki thăm quan, khảo sát, làm việc tại Liên Bang Nga

  27-05-2016

  Chuẩn bị cho công tác TKKT dự án khai thác - chế biến quặng sắt mỏ Thạch Khê - Hà Tĩnh, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức cho đoàn cán bộ tham quan, khảo sát và làm việc tại Liên Bang Nga từ ngày 18 đến ngày 26/12/2009, đoàn công tác gồm 04 thành viên do ông Hoàng Văn Khanh - Viện trưởng làm trưởng đoàn

 • Tham quan khảo sát tại C.H.N.D Trung Hoa theo chương trình dự án chế biến sâu kim loại màu

  27-05-2016

  Ông Hoàng Văn Khanh Viện trưởng, trưởng đoàn đi tham quan, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm về thiết bị và công nghệ chế biến sâu kim loại màu tại C.H.N.D Trung Hoa theo chương trình của Dự án đầu tư xây dựng xưởng thực nghiệm chế biến sâu quặng kim loại màu

 • Ký kết Hơp đồng Dịch vụ Tư vấn " Lập thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán"

  27-05-2016

  Ngày 29/11/2010 tại văn phòng Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn giữa chủ đầu tư là Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê do ông Hồ Đức Bình, Tổng Giám đốc đại diện và bên Nhà tư vấn liên danh gồm 3 đơn vị: 1.Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - TKV(VIMCC) do ông Phạm Văn Sáu, Giám đốc Công ty đại diện;

 • Chạy thử nghiêm có tải thành công xưởng thực nghiệm chế biến sâu quặng kim loại màu

  27-05-2016

  Từ này 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2010, Tại Công ty TNHH Mỏ - Luyện kim Thái Nguyên (Công ty trực thuộc Viện), Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã chạy thử có tải xưởng thực nghiệm chế biến sâu quặng kim loại màu, với quy mô bán công nghiệp.

 • Đai hội công đoàn viện khoa học và công nghệ mỏ - luyện kim khóa XX nhiệm kỳ 2010 - 2012

  27-05-2016

  Ngày 18 tháng 6 năm 2010 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim tiến hành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012. Về dự Đại hội có toàn thể đoàn viên Công đoàn khu vực Hà Nội; Khu vực Thái Nguyên do điều kiện xa nên cử 15 đại biểu về tham dự.

 • Gói thầu THĐT1: Công trình Bóc đất tầng phủ thuộc Dự án Khai thác và Tuyển quặng sắt Thạch Khê

  27-05-2016

  Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã nộp hồ sơ tham gia dự thầu gói thầu "Giám sát thi công gói thầu THĐT1" (16/10/2009) và đã trúng thầu theo thông báo của Công ty Cổ phấn sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh ngày 24/10/2009.

 • Hoạt động khoa học công nghệ tháng 5, 6 năm 2010

  27-05-2016

  Tham gia Hội thảo có các đại biểu Bộ Công Thương; Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Tài Chính; Bộ Kế hoạch đầu tư; Trường đại học Bách khoa Hà Nội; Các đơn vị liên quan và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Luyện kim. Ngày 16/04/2010 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim tổ chức Hội thảo "Dự án qui hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020. có xét đến năm 2025”.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5