Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Viện) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Công văn số 366/BCT-TCCB ngày 21/01/2021; căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển vào ngày 29/11/2021 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2021.
Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021 của Viện bằng hình thức phỏng vấn. Cụ thể xem trong thông báo đính kèm.
 

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2