Thông báo triển khai đề tài cấp Bộ số 3 - 2018

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ
 - Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng mỏ niken - đồng xâm tán huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công Thương
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim
Địa chỉ: 79 phố An Trạch, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Tel:          024.38 232 986                  Fax: 024.38 456 983
- Những người thực hiện chính:
TT Họ và tên, học hàm học vị Tổ chức công tác Nội dung, công việc chính tham gia
1 ThS. Đào Công Vũ VIMLUKI CNĐT - Phụ trách chung: Nghiên cứu tổng quan tài liệu; Tổ chức khảo sát, lập phương án lấy mẫu; Lập đề cương kỹ thuật; Tư vấn nghiên cứu và lựa chọn, đề xuất quy trình công nghệ; Viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết.
2 ThS. Phạm Đức Phong VIMLUKI Thư kí khoa học: Thu thập tài liệu; Tham gia khảo sát, lập phương án lấy mẫu; Tư vấn và triển khai thí nghiệm nghiên cứu; Tổng hợp các kết quả nghiên cứu. Tham gia viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết.
3 ThS. Trần Thị Hiến VIMLUKI Thu thập tài liệu; Tham gia khảo sát, lập phương án lấy mẫu; Tư vấn nghiên cứu, đề xuất quy trình công nghệ; Tham gia viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết.
4 ThS. Trần Ngọc Anh VIMLUKI Giám sát lấy mẫu; Triển khai các thí nghiệm nghiên cứu.
5 ThS. Nguyễn Bảo Linh VIMLUKI Triển khai các thí nghiệm nghiên cứu.
6 ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang VIMLUKI Triển khai các thí nghiệm nghiên cứu. Tham gia viết báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết.
7 ThS. Đinh Sơn Dương VIMLUKI Triển khai các thí nghiệm nghiên cứu. Tham gia chuẩn bị mẫu và gia công mẫu phân tích.
8 CN.Nguyễn Đăng Hải VIMLUKI Tham gia chuẩn bị mẫu phân tích và phân tích mẫu.
 
- Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018)
- Phương thức khoán chi: Khoán từng phần.
- Tổng số kinh phí để thực hiện đề tài: 430.000.000 đồng.
+ Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 430.000.000 đồng.
+ Từ nguồn tự có của tổ chức: 0 đồng.
- Mục tiêu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng quy trình công nghệ tuyển quặng hợp lý cho mỏ niken - đồng xâm tán khu mỏ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Mục tiêu cụ thể:
- Xác định thành phần vật chất mẫu, định hướng đề xuất phương án tuyển khoáng phù hợp.
- Xác định công nghệ tuyển thu hồi sản phẩm quặng tinh niken - đồng đáp ứng cho khâu chế biến sâu.
- Xác định công nghệ tuyển tận thu quặng tinh đồng trong sản phẩm giàu MgO.
- Đề xuất quy trình công nghệ tuyển hợp lý quặng niken - đồng xâm tán khu mỏ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung nghiên cứu phải thực hiện:
Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN.
Nội dung 2: Tổng quan về tài nguyên quặng niken, tình hình khai thác, chế biến và tiêu thụ trong và ngoài nước.
Nội dung 3: Lập phương án và giám sát thi công lấy mẫu.
Nội dung 4: Gia công và nghiên cứu thành phần vật chất mẫu nghiên cứu.
Nội dung 5: Nghiên cứu công nghệ tuyển:
+ Nội dung 5.1: Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ tuyển tách MgO trong quặng nguyên khai.
+ Nội dung 5.2: Nghiên cứu công nghệ tuyển thu hồi quặng tinh niken - đồng.
+ Nội dung 5.3: Nghiên cứu công nghệ tuyển tận thu quặng tinh đồng trong sản phẩm giàu MgO.
+ Nội dung 5.4: Nghiên cứu xác định sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý.
Nội dung 6: Tổng hợp số liệu và viết báo cáo tổng kết đề tài
- Các kết quả chính của đề tài sau khi kết thúc:
Dạng I: Sản phẩm
TT Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm Đơn vị đo Mức chất lượng Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra
Cần đạt Mẫu tương tự
Trong nước Thế giới
1 Sản phẩm quặng tinh niken - đồng:
+ Hàm lượng Ni
+ Hàm lượng MgO
+ Hàm lượng Cu
+ Hàm lượng Co
+ Thực thu Ni 
+ Thực thu Cu
+ Thực thu Co
 
%
%
%
%
%
%
%
 
≥ 9,5
£ 7,0
≥ 2,5
≥ 0,25
≥ 65
≥ 41
≥ 50
 
≥ 9,5
£ 7,0
> 2,0
-
> 63,0
> 41,0
-
 
>9,0
<12,0
-
-
≥ 71
-
-
0,5kg
2 Sản phẩm quặng tinh đồng:
+ Hàm lượng Cu
+ Thực thu Cu
 
%
%
 
≥ 23
≥ 24
 
≥18
-
 
≥18
 
0,5kg
Dạng II: Quy trình công nghệ
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt
1 Quy trình công nghệ tuyển quặng hợp lý cho mỏ niken - đồng xâm tán huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. - Đầy đủ các khâu công nghệ với các chế độ kỹ thuật, chi phí hóa chất rõ ràng, tối ưu.
- Quy trình công nghệ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của đối tượng quặng, có tính ứng dụng và có khả năng áp dụng vào sản xuất.
- Sản phẩm thu được từ quy trình công nghệ đạt chất lượng như sau:
+ Quặng tinh niken - đồng đạt chất lượng Ni ≥ 9,5%; Cu≥ 2,5%; Co ≥ 0,25%; MgO £ 7,0%
+ Quặng tinh đồng đạt chất lượng Cu≥ 23%;
+ Tổng thực thu các kim loại vào sản phẩm tuyển: Cu ≥ 65%; Ni ≥ 65%, Co³50%
Dạng III: Bài báo
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt Dự kiến nơi công bố
1 Bài báo: Đánh giá khả năng thu hồi niken từ mỏ niken – đồng khu vực Hòa An, tỉnh Cao Bằng. - Có ý nghĩa khoa học về phương pháp luận.
- Có ý nghĩa khoa học về triển khai thực nghiệm và ứng dụng thực tế.
Tạp chí chuyên ngành hoặc Kỷ yếu Hội thảo khoa học chuyên ngành chế biến khoáng sản
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5