Thông báo mời báo giá cho thuê xe ô tô tự lái

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phương tiện phục vụ công tác, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim mời các đơn vị, cá nhân báo giá cho thuê 01 xe ô tô 7 chỗ tự lái, chi tiết trong Thông báo đính kèm.
file word kèm theo:
/data/data/files/%C4%90%C4%83ng%20k%C3%BD%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1.docĐối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5