Thông báo kết quả thăng hạng Viên chức năm 2020

Hội đồng xét thăng hạng Viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng viên chức năm 2020 (xem thông báo và danh sách người đính kèm).
 

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5