Sở hữu trí tuệ, sự tiếp cận của Vimluki


Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC), được thành lập theo sáng kiến của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) nhằm mục tiêu: Hỗ trợ việc tiếp cận với thông tin khoa học công nghệ chất lượng cao và các dịch vụ liên quan, khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo và xác lập, bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ; Gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung, sáng chế nói riêng của chủ đơn Việt Nam, đặc biệt là từ các các Trường Đại học, Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. 
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim là một trong 35 thành viên thuộc Trường Đại học, Viện nghiên cứu ở cả ba miền của mạng lưới TISC Việt Nam. Tham gia từ những ngày đầu thành lập, VIMLUKI mong muốn hiểu rõ hơn về chính sách sở hữu trí tuệ của nhà nước, từ đó có cơ sở xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ cho đơn vị mình. Các Chuyên gia của Viện khi tham gia vào mạng lưới sẽ được đào tạo các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao trong cấp bằng bảo hộ sáng chế và thương mại hóa các sáng chế.
Trong năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ giao Trung tâm Thông tin Sở hữu Công nghiệp tổ chức 10 mô-đun tập huấn kỹ năng cho các cán bộ chuyên trách của Mạng lưới TISC và IP-HUB trong toàn quốc. Hai mô-đun đầu tiên được thực hiện ngày 27-28/6/2019 tại Hà Nội với sự tham gia của các đại biểu thuộc hơn 20 tổ chức là các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và một số doanh nghiệp khu vực phía Bắc, bao gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Dầu khí, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội…, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương, Tập đoàn Viettel và Tập đoàn Vingroup. Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì tổ chức chuỗi mô-đun tập huấn này nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong Mạng lưới. Các học viên cam kết tham gia đầy đủ các mô-đun trong suốt quá trình tập huấn để thu được kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sáng chế và khai thác thông tin sở hữu công nghiệp [1].
[1]. https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/16292/khai-giang-lop-tap-huan-cho-can-bo-chuyen-trach-ve-so-huu-tri-tue-thuoc-mang-luoi-tisc-va-ip-hub.aspx

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5