• data/data/Banner/Tet 2019.gif
  • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển quặng antimon mỏ Mậu Duệ - Hà Giang

    26-05-2016

    Để nâng cao giá trị kinh tế, tận thu tài nguyên một cách hợp lý, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tiến hành nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tuyển quặng antimon (Sb) mỏ Mậu Duệ - Hà Giang nhằm nghiên cứu thu hồi lại một lượng lớn antimon (1,3 ÷ 4,3 % Sb) còn nằm lại trong quặng đuôi của quá trình tuyển thủ công, sản phẩm thu được là quặng tinh anitmon có hàm lượng Sb >16%, sử dụng làm nguyên liệu cho luyện antimon kim loại của nhà máy luyện Sb.

  • Nghiên cứu quy trình xác định các nguyên tố Cu, Au, Ag trong xỉ đồng của nhà máy luyện đồng

    26-05-2016

    Tài nguyên khoáng sản trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang ngày càng cạn kiệt, các giải pháp sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên đang được đẩy mạnh nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn xã hội.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5