Nghiên cứu khả năng thu hồi sắt khu mỏ Làng Phát, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái


Thông thường ở các mỏ đồng của Việt Nam, sắt luôn đi kèm với khoáng chứa đồng dưới dạng khoáng cộng sinh. Tuy nhiên, phần phía bắc của khu mỏ đồng Làng Phát, cùng với thân quặng đồng, các vỉa quặng sắt xuất hiện rất rõ ràng và đặc trưng. Do đó, với mục tiêu tận thu tài nguyên, nâng cao giá trị kinh tế quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim đã tiến hành nghiên cứu khả năng tuyển thu hồi khoáng chứa sắt trong quặng đồng Làng Phát nhằm thu hồi quặng tinh sắt đạt tiêu chuẩn nguyên liệu cung cấp cho luyện kim. Kết quả nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm cho thấy:
 
Mẫu quặng sắt mỏ Làng Phát có chất lượng thấp. Hàm lượng Fe trung bình trong mẫu 48,28% và phân bố khá đều trong các cấp hạt, ở cấp hạt mịn chất lượng có thấp hơn nhưng không nhiều.
 
Thành phần khoáng vật chứa sắt chủ yếu là manhetit, hematit, đôi khi có gơtit, limonit... khoáng vật phi quặng là thạch anh, các khoáng vật khác… Các tổ hợp khoáng vật quặng xâm nhiễm tương đối mịn và đều với phi quặng và đá tạo quặng.
 
Thành phần hóa học cơ bản của mẫu sắt mỏ Làng Phát
 


 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất và các kết quả nghiên cứu chế độ tuyển với mẫu quặng mỏ Làng Phát. Đã tiến hành thí nghiệm tuyển quặng sắt theo hai hướng: Tuyển trọng lực kết hợp tuyển từ; nghiền tuyển từ ướt cường độ khác nhau:
 
Kết quả thí nghiệm sơ đồ tuyển gồm nghiền hai giai đoạn và sử dụng phương pháp tuyển trọng lực kết hợp với tuyển từ thu được các chỉ tiêu tuyển khá tốt. Quặng tinh thu được khi áp dụng phương pháp tuyển trọng lực bằng bàn đãi có hàm lượng Fe 60,30% với mức thực thu Fe 81,15 % và khi chỉ tuyển bằng tuyển từ thu được quặng tinh có hàm lượng Fe 60,05% với mức thực thu Fe 77,46 %, từ quặng đầu hàm lượng Fe 48,28 %.
 
Kết quả nghiên cứu của đề tài đã khẳng định, việc tuyển thu hồi quặng tinh sắt trong khu mỏ đồng Làng Phát là hoàn toàn khả thi, quặng tinh sắt thu được đáp ứng tiêu chuẩn làm nguyên liệu quặng sắt cho khâu luyện kim.
 
Do vậy, cần có những nghiên cứu chi tiết ở qui mô lớn hơn để xác lập một cách chính xác qui trình công nghệ, các điều kiện và chế độ tối ưu cho tuyển thu hồi khoáng chứa sắt trong quặng đồng khu mỏ Làng Phát tỉnh Yên Bái.
ThS. Trần Thị Hiến - VIMLUKI

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5