Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ 2019 "Nghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì dạng kem"

Thực hiện Hợp đồng số 051.19.ĐT.BO/HĐHCN ngày 15 tháng 01 năm 2019 giữa Bộ Công Thương và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm quy trình sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì dạng kem” do thạc sỹ Trần Thụy Thúy Vi làm chủ nhiệm. Nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công kem hàn SAC305 có thành phần Sn-3,0Ag-0,5Cu, trong đó hợp kim SAC305 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp khử hóa học, sử dụng tác nhân khử NaBH4, chất ổn định PVP, dung môi là nước đủ để ngăn chặn sự hình thành oxit thiếc mặc dù phản ứng xảy ra trong môi trường không khí và tại nhiệt độ phòng. Quy trình tổng hợp đơn giản, an toàn và thân thiện với môi trường. Hàm lượng bạc và đồng trong hợp kim được kiểm soát tốt trong quá trình phản ứng. Ngoài ra, kem hàn từ bột hợp kim hàn SAC305 đã được công ty Điện Quang đánh giá đạt chất lượng, đạt yêu cầu sử dụng làm vật liệu hàn trong sản xuất linh kiện điện tử, đặc biệt là sử dụng trong các vi mạch thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Sau gần 12 tháng nghiên cứu và thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung theo mục tiêu đề ra và hoàn thiện báo cáo tổng kết.

Để báo cáo tổng kết của nhiệm vụ đạt chất lượng, nâng cao hàm lượng khoa học của nhiệm vụ, Hội đồng Khoa học Công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim đã tổ chức phiên họp nghiệm thu cấp Viện đối với nhiệm vụ theo Quyết định số 235/QĐ-VML ngày 27 tháng 11 năm 2019. Ngày 05 tháng 12 năm 2019, trong phiên họp nghiệm thu đã tập trung phân tích, đánh giá các nội dung mà nhóm nghiên cứu đã thực hiện, kết quả nghiên cứu, v.v. góp ý các vấn đề chuyên môn, yêu cầu làm rõ và bổ sung một số nội dung mà công tác nghiên cứu chưa thể hiện trong báo cáo.

Phiên họp nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu thử nghiệm qui trình sản xuất hợp kim thiếc hàn không chì dạng kem” đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, rất nhiều ý kiến quý báu đã được các ủy viên Hội đồng chia sẻ, đóng góp. Các thành viên của Hội đồng nghiệm thu cũng thống nhất đánh giá nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp công nghệ nghiên cứu phù hợp, nội dung nghiên cứu bám sát đề cương đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tuy nhiên vẫn còn một số lỗi trong báo cáo cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện. Kết quả của đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng, và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt mục tiêu đề ra./.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu ngày 05 tháng 12 năm 2019.
 
      

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5