Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Bộ 2019 "Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE"

Thực hiện Hợp đồng số 052.19.ĐT.BO/HĐHCN ngày 15 tháng 01 năm 2019 giữa Bộ Công Thương và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ- Luyện kim về việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sản sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE” do thạc sỹ Lê Hữu Khương làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là đưa ra được quy trình công nghệ phun phủ Polyurea, một trong những công nghệ mới phát triển trên thế giới trong khoảng 20 năm trở lại đây. Công nghệ này kết hợp bảo dưỡng nhanh, ngay cả ở nhiệt độ rất thấp và không nhạy cảm với nước, có các tính chất cơ học đặc biệt, đặc biệt là khả năng kháng hóa chất và độ bền tốt. Hệ thống phun chất lỏng áp lực hai thành phần tạo ra sản phẩm có tác dụng bảo vệ ngay lập tức, tạo thành một màng chống thấm, có tính đàn hồi cao, khả năng chống đâm thủng tốt, phù hợp với nhiều loại địa hình, điều kiện thi công và có khả năng chống tia UV tốt hơn màng HDPE thông thường. Sau gần 12 tháng nghiên cứu và thực nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết. Để báo cáo tổng kết của nhiệm vụ đạt chất lượng, nâng cao hàm lượng khoa học, ngày 29 tháng 11 năm 2019 Hội đồng Khoa học Công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim đã tổ chức phiên họp nghiệm thu cấp Viện đối với nhiệm vụ theo Quyết định số 229/QĐ-VML ngày 25 tháng 11 năm 2019. Tại phiên họp, nhóm thực hiện đề tài và các chuyên gia đã thảo luận, trao đổi về các nội dung khoa học, tìm sự đồng thuận về các giải pháp tối ưu trong việc xử lý chống thấm các công trình hồ chứa nói chung và hồ thải quặng đuôi nói riêng tại Việt Nam. Phiên họp nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm công nghệ chống thấm hồ thải quặng đuôi ở các nhà máy tuyển khoáng sản sử dụng màng phun áp lực thay thế màng chống thấm HDPE” đã thành công với việc nhóm nghiên cứu đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp về chuyên môn sâu cho lĩnh vực chống thấm, xây dựng hồ-đập chứa quặng thải, v.v. Các thành viên của Hội đồng đều thống nhất đánh giá Nhiệm vụ đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, nghiên cứu, áp dụng công nghệ xử lý chống thấm của thế giới để áp dụng cho các trường hợp cần xử lý chống thấm bằng công nghệ này ở Việt Nam. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ bám sát đề cương đã được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu, đáp ứng đầy đủ và vượt về số lượng và chất lượng, đề tài có nhiều ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Kết quả nhiệm vụ được Hội đồng xếp loại xuất sắc./.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5