Kết quả xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020

Hội đồng xét tuyển Viên chức của Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách dự kiến người trung tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2020 (xem thông báo và danh sách đính kèm).

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5