Kết quả thực nghiệm tuyển bán công nghiệp mẫu quặng đồng Tả Phời, Lào Cai

ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm
                                        Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim
 

Quặng đồng Tả Phời, Lào Cai là loại quặng đồng có thành phần vật chất mang đặc trưng của vùng quặng đồng Lào Cai. Trong quặng, các khoáng chứa đồng xâm nhiễm phần lớn ở độ hạt thô nhưng cũng có một phần xâm nhiễm mịn. Các kết quả nghiên cứu về thành phần vật chất được thực hiện tỷ mỉ đã khẳng định điều đó. Công tác nghiên cứu kiểm chứng trong phòng thí nghiệm và thí nghiệm tuyển ở qui mô bán công nghiệp đã thu được những kết quả khả quan.

Sau khi nghiên cứu kiểm chứng kết quả nghiên cứu tuyển mẫu công nghệ phục vụ báo cáo thăm dò đã thực hiện trước đây, nhóm nghiên cứu của VIMLUKI nhận thấy kết quả có sự khác biệt. Do đó đề tài đã tiến hành nghiên cứu khảo sát lại độ mịn nghiền hợp lý cho tuyển nổi cũng như lựa chọn sơ đồ tuyển phù hợp hơn với đối tượng quặng nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, độ mịn nghiền hợp lý là 85% cấp -0,074 mm mới giải phóng được các khoáng vật có ích ra khỏi các hạt kết hạch.

Sơ đồ công nghệ tuyển hợp lý cho quặng đồng Tả Phời như sau: Quặng đầu sau khi nghiền – phân cấp đến 85% cấp -0,074 mm được cấp vào tuyển nổi chính. Sản phẩm bọt của tuyển chính đưa qua 2 khâu tuyển tinh để thu được sản phẩm quặng tinh đồng. Sản phẩm ngăn máy tuyển chính qua 1 khâu tuyển vét rồi đưa thải. Các sản phẩm trung gian gồm có: bọt tuyển vét, ngăn máy tuyển tinh 1 và ngăn máy tuyển tinh 2 đưa quay trở lại khâu tuyển chính.

Quặng tinh đồng thu được có hàm lượng: 19,57% Cu; 4,5 g/t Au tương ứng với thực thu là 92,96% và 90%. Đuôi thải có hàm lượng Cu 0,05% và thực thu gần 7,04%.

Tổng chi phí thuốc tuyển cho 1 tấn quặng như sau: Xantat: 240 g/t; AP2: 60 g/t; Dầu thông: 40 g/t; CaO: 9500 g/t (đảm bảo pH ở khâu tuyển chính và tuyển vét: 9-10; các khâu tuyển tinh pH=11).

Nghiên cứu sử dụng thuốc tập hợp do hãng Clarian cung cấp kết hợp với AP2 cho kết quả tốt, đặc biệt là chủng loại Hostaflot – X023 và Hostaflot – LiB, quặng đuôi thải có thể đạt hàm lượng 0,03% Cu.

Nghiên cứu thu hồi vàng bằng thiết bị siêu trọng lực cho thấy có thể thu được quặng tinh vàng với thực thu gần 65% trước khi đưa tuyển nổi. Tuy nhiên, do hạt vàng xâm nhiễm rất mịn và nằm chủ yếu trong các khoáng sunfua nên đã đi theo quặng tinh Cu, có thể thu được ở khâu luyện đồng. Do vậy, không cần phải thêm khâu tuyển vàng riêng
làm phức tạp sơ đồ công nghệ, tăng chi phí đầu tư.

Các kết quả của báo cáo nghiên cứu thực hiện là tin cậy, có thể sử dụng cho lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển quặng đồng Tả Phời, Lào Cai./.

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5