Hội thảo quản lý chất thải nguy hại và tham vấn hướng dẫn kỹ thuật về quản lý hồ thải quặng đuôi

 

Ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại TP. Lào Cai, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (VIMLUKI) tổ chức Hội thảo hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại, dầu và thiết bị có chứa PCB và giới thiệu, lấy ý kiến về các nội dung chính của Hướng dẫn kỹ thuật về quản lý hồ thải quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản.
TS. Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và TS. Đào Duy Anh, Viện trưởng VIMLUKI đồng chủ trì Hội thảo. Tới tham dự Hội thảo có trên 60 đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý về khoa học, môi trường từ Trung ương tới các địa phương cũng như các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và hóa chất nằm trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giới thiệu về các nội dung chính của Sổ tay quản lý chất thải nguy hại, dầu và thiết bị có chứa PCB; đại diện Trung tâm Môi trường Công nghiệp - VIMLUKI giới thiệu Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về quản lý hồ thải quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản.
Sau phần thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các đại biểu, Hội thảo cũng nghe đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp giới thiệu sơ lược nội dung của Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, trong đó nêu rõ vai trò của Bộ Công Thương, Sở Công Thương trong vấn đề xử phạt hành chính các doanh nghiệp vi phạm an toàn và môi trường trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản.
Thay mặt hai cơ quan chủ trì Hội thảo, TS. Đào Duy Anh đã phát biểu kết luận và bế mạc Hội thảo, trong đó kêu gọi sự hưởng ứng của các nhà quản lý doanh nghiệp, các cơ quan quản lý khoa học, môi trường tại các địa phương cùng chung sức thực hiện tốt các qui định về quản lý chất thải nguy hại nói chung và chất thải nguy hại trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản để bảo vệ môi trường sống, đóng góp ý kiến để nhóm soạn thảo hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý hồ thải quặng đuôi trong khai thác và chế biến khoáng sản./.

TS. Trần Văn Lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu khai mạc


TS. Đào Duy Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim phát biểu khai mạc


Đại diện Cục ATMT trả lời câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến quản lý chất thải nguy hại


Đại diện VIMLUKI trả lời câu hỏi liên quan đến quản lý an toàn hồ thải quặng đuôi


Đại diện doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản phát biểu tại hội nghị

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5