Hội nghị triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

 
Thực hiện Kế hoạch số 08- KH /ĐUKCN- HN, ngày 22 tháng 5 năm 2011 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng.

Ngày 26 tháng 8  năm 2011, tại hội trường tầng 7 khu nhà Khoa học Công nghệ của Viện,  Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng.

Tham dự hội nghị có Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cùng các khách mời là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban nữ công Viện.

Hội nghị đã được đồng chí Đào Duy Quát- Phó giáo sư tiến sĩ, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tư tưởng văn hóa Trung ương phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng kết hợp với nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và Quốc tế.

Trên cơ sở những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn đảng toàn quốc lần thứ XI đã được Báo cáo viên cung cấp cùng với việc nghiên cứu trực tiếp các văn kiện của Nghị quyết, toàn thể đảng viên trong Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim sẽ quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI: nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, năng động và sáng tạo, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5