Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và học tập Nghị quyếtHội nghị Trung ương 6 khóa XII

 

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, ngày 20/01/2018, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và học tập Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.
Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ Viện; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện. Đại diện Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra ĐU Khối.
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Theo đó, trong năm 2017, măc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Viện đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt mọi mặt công tác, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Viện đều đạt kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực hoàn thành xuất sắc, thu nhập của người lao động được đảm bảo, nộp ngân sách vượt kế hoạch năm.Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vai trò của các cấp ủy và đảng viên trong các mặt công tác không ngừng được thể hiện rõ nét. Chất lượng sinh hoạt Đảng tại các chi bộ được nâng lên, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, tư tưởng cũng như tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã hết sức quan tâm, chỉ đạo đôn đốc, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể triển khai hoạt động.
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Báo cáo nhận định trong năm tới tình hình nền kinh tế trong nước và ngành khai khoáng và luyện kim vẫn còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước cấp cho thực hiện các nhiệm vụ KHCN, đầu tư phát triển KHCN, nâng cao năng lực nghiên cứutiếp tục bị cắt giảm sẽ tác động tiêu cực đến các lĩnh vực hoạt động của Viện. Báo cáo đã đề ra một số phương hướng trong thời gian tới, như: tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến, triển khai kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của Viện đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; tiếp tục củng cố tổ chức đảng từ Đảng bộ Viện đến các chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ đảng, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các chi bộ; làm tốt công tác đào tạo để đảm bảo cơ cấu, chất lượng lao động của một Viện nghiên cứu về Khoa học Công nghệ, tránh nguy cơ tụt hậu; chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận. Trong đó, các ý kiến đều nhất trí tán thành nội dung của bản Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung phân tích những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong công tác phát triển Đảng của năm 2017, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Thay mặt Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Lê Trung Kiên,  Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đã phát biểu biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong năm 2017, đề nghị Đảng bộ Viện tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2018. Đồng thời, chú ý rằng trong bối cảnh hội nhập sâu và rộng, Viện sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi Viện phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, NCKH, SXKD. Về công tác Đảng, Đảng bộ Viện cần giữ vững vai trò của tổ chức Đảng cơ sở và liên kết hợp tác giữa các đơn vị trong khối.
Tại Hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Viện cũng trao giấy khen cho 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Sau nghi lễ khen thưởng, Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Xuân Bảng, Phó Bí thư Đảng ủy phổ biến nội dung chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết 19-NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới".
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, cảm ơn những góp ý quý báu của đồng chí Lê Trung Kiên, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên Viện trong năm vừa qua, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
 Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
 

 

Một số ý kiến tham luận tại Hội nghị


Đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên ban thường vụ - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
 

Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy Viện trao Giấy khen cho các Chi bộ đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu


Đồng chí Bùi Xuân Bảng, Phó bí thư Đảng ủy trình bày nội dung các Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 

Toàn cảnh Hội nghị

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5