Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020


Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, ngày 15/7/2020, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020.
Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Bí thư, phó Bí thư, Chi ủy viên các đơn vị thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
Tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, thay mặt BCH Đảng bộ Viện đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Viện đã bám sát kế hoạch công tác năm, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ KHCN. Mặc dù 6 tháng đầu năm nền kinh tế toàn cầu gặp rất nhiều khó khăn do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, Đảng ủy Viện đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, nhà nước về phòng chống dịch Covid-19, cùng với sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ KHCN, sự nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm, các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình chung nên hầu hết các mảng công tác của Viện vẫn có đủ việc làm, duy trì ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện. 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Viện đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành 45,8% kế hoạch năm.
Đồng thời với chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh luôn được Đảng ủy chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức. Vì thế, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ và Viện luôn ổn định; mỗi cán bộ, viên chức luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm, cố gắng học tập và công tác. Đảng bộ, Viện cũng như mỗi đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất..
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận. Trong đó, các ý kiến đều nhất trí với nội dung của bản Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020. Ngoài ra, các ý kiến còn tập trung phân tích những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong công tác phát triển Đảng của năm 2020, đồng thời góp ý, đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc:
1. Thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”, Nghị quyết ĐH Đảng các cấp và các chỉ thị của ĐU cấp trên.
2. Tăng cường công tác xây dựng, phát triển đảng thông qua việc thực hiện nề nếp sinh hoạt đảng hàng tháng của các Chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng. Đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, việc chấp hành các quy định, nội quy, quy chế của Đảng, của chính quyền cho đảng viên tại các buổi sinh hoạt đảng tại Chi bộ; 
3. Từ Đảng bộ tới các Chi bộ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác chuyên môn nhằm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch công tác đã được thông qua tại Kế hoạch công tác của Đảng bộ Viện và Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2020;
4. Đẩy mạnh sự phối hợp, chia sẻ công việc giữa các đơn vị trong Viện, các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo cạnh tranh không lành mạnh;
5. Nỗ lực đảm bảo việc làm, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC trong toàn Viện, làm tốt công tác xã hội trên địa bàn đặt trụ sở./.
 Một số hình ảnh tại Hội nghị

 


Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5