Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII và tổ chức lấy ý kiến giới thiệu qui hoạch nhân sự và các chức danh cho BCH Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Lương Minh Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Thành phần triệu tập tham dự Hội nghị gồm các đồng chí thuộc Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, trưởng phó các đơn vị và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đào Duy Anh đề nghị các đại biểu tập trung nắm bắt những nội dung kiến thức được truyền đạt. Trên cơ sở nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người lao động.
Hội nghị đã nghe đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phổ biến quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số12 –NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.
Sau phần học tập Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa XII, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm xây dựng quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

 

Đồng chí Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị
  

 

 
 
Đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu nội dung Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII
 

 Toàn cảnh Hội nghị
  

 Bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5