Hoàn thành việc nghiên cứu các đề tài KHCN cấp nhà nước, cấp bộ năm 2010

 

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước & cấp Bộ năm 2010 do Bộ KHCN và Bộ Công Thương đặt hàng đã được các chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung, chất lượng, thời gian và đã được nghiệm thu tại Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước & cấp Bộ.
 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ NĂM 2010

 

 

TT

 

Tên đề tài

 

Chủ nhiệm đề tài

 

Kết quả đạt được

Kết quả nghiệm thu

1

2

3

4

5

I

Đề tài cấp Nhà nước:

 

 

 

 

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình công nghệ tuyển và sử dụng hợp lý quặng Cromit Cổ Định và  các khoáng sản đi kèm trong mỏ Cromit Cổ Định - Thanh Hoá

Tiến sĩ Hoàng Văn Khanh

- Qui trình Công nghệ tuyển quặng crômit Cổ Định - Thanh Hoá thu hồi sản phẩm Cr2O3 48-50%; Ni >1,2% đạt tiêu chuẩn chế biến sâu.

- Công nghệ tuyển tận thu bentônit kết hợp xử lý hoạt hoá nâng cấp bentônit để sử dụng trong các lĩnh vực tẩy mầu, xử lý môi trường.

- Qui trình công nghệ sản xuất niken sunphát từ quặng chứa niken của mỏ crômit Cổ Định- Thanh Hoá .

- Công nghệ sản xuất fero các bon thấp theo 2 phương pháp nhiệt silic và nhiệt nhôm

- Công nghệ sản xuất bicromat

"không canxi" từ quặng tinh crômit Cổ Định- Thanh Hoá,thu hồi sản phẩm bicromat  có độ sạch cao dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn đặc biệt, thuốc nhuộm, kỹ nghệ thuộc da.

 

 

Khá

 

Nghiên cứu công nghệ thu hồi cadimi, indi, đồng, vàng, bạc và tổng oxít  đất hiếm (đề tài nhánh thuộc đề tài KC.08.24/06-10)

 

 

Kĩ sư. Lê Hồng Sơn

Công nghệ thu hồi cadimi, indi, đồng, vàng, bạc và tổng oxít  đất hiếm (đề tài nhánh thuộc đề tài KC.08.24/06-10)

Xuất  sắc

 


Đề tài cấp Bộ:
 

 

 

 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất alumin từ tinh quặng bauxit  Táp Ná, Cao Bằng.

Thạc sỹ Đỗ Hồng Nga - A1

Qui trình công nghệ sản xuất alumin từ tinh quặng bauxit Táp Ná, Cao Bằng.

Khá

Nghiên cứu công nghệ luyện hợp kim feroziricon từ nguyên liệu trong nước.

Kỹ sư  Nguyễn Hồng Quân- A1 

Qui trình công nghệ luyện hợp kim feroziricon.

Khá

Nghiên cứu công nghệ sản xuất oxyt vonfram kỹ thuật từ tinh quặng vonfromit.

Kỹ sư  Đinh Quang Hưng-A1 

Qui trình công nghệ sản xuất  vonfram kỹ thuật từ tinh quặng vonframit.

Khá

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng mangan mỏ Tân Bình, Vị Xuyên, Hà Giang.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Gấm-B3 

Qui trình công nghệ tuyển quặng mangan mỏ Tân Bình, Vị Xuyên, Hà Giang.

Khá

Nghiên cứu công nghệ tuyển chì kẽm sunfua Bản Pó, Bảo Lâm, Cao Bằng.

Thạc sỹ  Trần Thị Hiến-A2 

Qui trình công nghệ tuyển quặng  chì kẽm sunfua Bản Po, Bảo Lâm, Cao Bằng

Khá

Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim đồng mác CAC - 302 đúc chân vịt tàu thuỷ.

Kĩ sư  Nguyễn Minh Đạt-V6 

- Qui trình công nghệ sản xuất  hợp kim mác CAC-302 và qui trình công nghệ đúc chân vịt từ hợp kim nghiên cứu.

- Mẫu sản phẩm chân vịt đúc thử.

Khá

Nghiên cứu đúc thép theo mác G13 bằng phương pháp mẫu hoá khí cho những sản phẩm đúc cỡ trung bình.

 Kĩ sư  Hồ Quang Phúc-V1

- Qui trình công nghệ sản xuất  thép mác G13.

- Sản phẩm thử nghiệm.

Xuất sắc

Nghiên cứu công nghệ sản xuất hợp kim nhôm mác 2030-AlCu4PbMg ứng dụng đúc một số chi tiết phụ tùng xe lăn.

KS. Hoàng Văn Quân- V6

- Qui trình công nghệ sản xuất   hợp kim nhôm đúc mác 2030- A;Cu4PbMg.

- Mẫu thử nghiệm (chi tiết xe lăn).

Khá

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5