Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên

Tên dự án: Dự án cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên
Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
Địa điểm thực hiện: Thái Nguyên
Tên công việc: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
hời gian thực hiện: 2021

Đối tác
MO Việt NAM
Báo Công Thương
Bộ Công Thương
Bộ Công thương
V2