Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo kế hoạch được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (Đảng ủy Khối) phê duyệt, ngày 19/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim (Đảng bộ Viện) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Tổ công tác số 3; về phía Viện, có đồng chí Đào Duy Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Bí thư các Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện.
Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 có một sứ mệnh quan trọng, ngoài việc đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, còn phải đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình tại Đại hội cấp trên.
* Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm kỳ 2015-2020:
Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ XIV, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có những khó khăn nhất định nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, cùng với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, Viện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cụ thể: Tổng giá trị kinh phí thực hiện trong 5 năm đạt trên 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 128 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Viện năm sau cao hơn năm trước, từ 8,3 tr.đ/ng/tháng đầu nhiệm kỳ, năm 2019 đạt mức 11,7 tr.đ/ng/tháng, vượt kế hoạch đặt ra cho năm cuối nhiệm kỳ (năm 2020) là 10 tr.đ/ng/tháng; kết nạp được 26 đảng viên mới, vượt kế hoạch kết nạp từ 15 đến 20 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; cử 07 đồng chí tham gia và hoàn thành khóa đào tạo trình độ cao cấp và trung cấp lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Viện đã lãnh đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 03 đầu mối trực thuộc; ban hành và đưa vào thực hiện thêm các quy chế, nội quy, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, vận hành hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quốc phòng - an ninh, phòng chống cháy nổ, xã hội từ thiện được thực hiện tốt; lãnh đạo tốt các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tích cực bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; cùng với sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội là sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị trong Viện đã luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội XIV đề ra, Đảng bộ Viện luôn giữ được truyền thống đoàn kết, thống nhất, chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao; 5 năm qua, Đảng bộ Viện luôn được Đảng ủy Khối đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2016 Đảng bộ Viện được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
* Về phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025:
Trên cơ sở đánh giá những ưu, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời dự báo tình hình, đánh giá khách quan thời cơ, thách thức, Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục xây dựng Đảng bộ Viện đoàn kết và ngày càng vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cấp trên giao; Đại hội cũng xác định mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển Viện đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 là tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vị thế của Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ (KHCN) hàng đầu về khai thác, tuyển khoáng, luyện kim, môi trường trong ngành công nghiệp mỏ của Việt Nam, trong đó một số chỉ tiêu chính phấn đấu đạt được như sau:
1. Tổng doanh thu đạt trung bình 400 tỷ đồng/năm. Trong đó, doanh thu từ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai KHCN tăng từ 10-15% mỗi năm, phấn đấu đến năm 2025 doanh thu thực hiện đạt tối thiểu 15 tỷ/năm, đến năm 2030 doanh thu đạt tối thiểu 25 tỷ/năm.
2. Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm đạt từ 10 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu năm 2025 đạt 12 tr.đ/ng/tháng.
3. Thu nộp ngân sách nhà nước đạt trung bình 15-18 tỷ đồng/năm.
4. Lợi nhuận sau thuế đạt tối thiểu 3 tỷ đồng/năm.
5. Phấn đấu đến năm 2025, nhân lực có trình độ tiến sỹ trực tiếp tham gia quản lý, nghiên cứu và triển khai KHCN chiếm ít nhất 20% nhân lực làm công tác nghiên cứu và triển khai KHCN, phấn đấu đến năm 2030, 100% các chuyên ngành có nhóm nghiên cứu tiệm cận trình độ khu vực và châu lục.
6. Phấn đấu đến năm 2025, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệp cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai KHCN; đến năm 2030 tất cả các phòng thí nghiệm cơ bản đồng bộ ở tầm châu lục và thế giới.
7. Phấn đấu hàng năm đăng từ 5-10 bài về công trình KHCN trên các Tạp chí uy tín trong nước, từ 1-2 bài trên Tạp chí, tuyển tập KHCN quốc tế, tỷ lệ này tăng 10% mỗi năm đến năm 2030.
8. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất từ 1-2 sản phẩm KHCN được chuyển giao hoặc thương mại hóa và đăng ký từ 1-2 giải pháp hữu ích hoặc sáng chế được bảo hộ; đến năm 2025 có ít nhất 01 công nghệ mới được Viện hợp tác, tiếp thu, chuyển giao cho doanh nghiệp trong nước.
9. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập được ít nhất 01 doanh nghiệp KHCN thuộc Viện.
10. Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng và kết nạp được ít nhất 15 đảng viên mới. Phấn đấu 100% Chi bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu hàng năm, Đảng bộ Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
* Một số giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong thời gian tới:
1. Đảng ủy Viện quan tâm, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công tác chuyên môn và đoàn thể chính trị; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết làm thức đo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
2. Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng cơ chế, chính sách, pháp luật chuyên ngành liên quan để triển khai thực hiện để mang lại hiệu quả.
3. Tiếp tục sửa đổi, xây dựng mới và đưa vào thực hiện thêm các nội quy, quy chế, quy trình quản lý chất lượng phù hợp với mô hình, cơ chế vận hành, điều kiện đặc thù của Viện. 
4. Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, tài chính kế toán, đặc biệt nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có cơ chế đãi ngộ tốt, chính sách đào tạo, đào tạo lại, tạo nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền tham gia công tác quản lý, điều hành tại đơn vị. 
5. Tăng cường trao đổi thông tin, duy trì tốt mối quan hệ gắn bó với các đối tác khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm khách hàng mới trong nước và nước ngoài nhằm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng, nghiên cứu và triển khai KHCN.
6. Tiếp tục nâng cấp và tăng cường đầu tư thêm cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai KHCN, sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
7. Chú trọng việc triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu KHCN đối với các đơn vị trong và ngoài Viện.
8. Đẩy mạnh việc giới thiệu, quảng bá thương hiệu và lĩnh vực hoạt động của Viện, thúc đẩy việc liên kết, hợp tác, sản xuất kinh doanh và các mặt công tác khác của Viện.
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị trọng đại, là diễn đàn chính trị quan trọng để mọi cán bộ, đảng viên thể hiện ý chí và quyết tâm đem tài năng, trí tuệ, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa để làm gương, tạo sự lan tỏa cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện hăng hái tham gia góp sức xây dựng và phát triển Viện lên tầm cao mới. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Khát vọng, Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN LẦN THỨ XV
 

Hình 1. Đ/c Lê Văn Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội
phát biểu chỉ đạo Đại hộiHình 2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Hình 3. Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025


Hình 4. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết

Đối tác
MO MIEN NAM
Vimluki
cie
Bộ Công thương
Doi tac 5